Son Servera crea una delegació municipal d'Igualtat i LGTBI

Els sous dels regidors de l'equip de govern s'incrementen un 6%

L’Ajuntament de Son Servera ha aprovat l’organigrama de govern municipal que regirà la legislatura que s'acaba d'encetar. En un ple extraordinari s'han definit les àrees de cada regidor de l'equip de Govern, que com a gran novetat presenta la creació d'una departament d'Igualtat i LGTBI.

L'objectiu de la nova àrea és treballar en polítiques dirigides a fer real i efectiva la igualtat entre dones i homes i l’erradicació de  tota forma de discriminació, i fer feina a favor dels drets de les persones d'aquest col·lectiu.

El departament de Comptes i Hisenda, Turisme, Fires i Festes queda sota la responsabilitat de la primera tinent de batlia, Margalida Vives Andreu; Agricultura i Pesca, i Medi Ambient, per a Miquel Espases Collante; l'àrea de Serveis Socials, per a Margalida Bonet Cabrer; la delegació de Cultura, Joventut i Normalització Lingüística serà gestionada per Maria Arenas Zarco.

Pel que fa al departament de Recursos Humans, Prevenció de Riscos Laborals, Gent Gran i Sanitat, Maria Remedios Cañadas García en serà la reponsable; Educació, Igualtat i LGTBI serà per a Maria Teodora Moreno Gómez; de Policia, Vies i Obres, Mobilitat i Modernització se n'ocuparà Sergio Valbuena Pérez. L'àrea municipal d’Esports, Participació Ciutadana, Patrimoni, Mercat i Comerç serà responsabilitat de Ramon Reus Brune, i finalment les àrees d’Urbanisme, Comunicació i Relacions Institucionals seran gestionades per la batlessa, Natalia Troya Isern

Retribucions

Quant a retribucions, s'ha aprovat un  increment d’una mitjana del sis per cent, que "respon a una compensació per a la congelació aplicada des de 2011". Amb tot, els membres de l'equip de govern cobraran segons dedicació. En total hi haurà dos regidors al 100%, juntament amb la batlessa, quatre regidors amb una dedicació del 70% i dos regidors estaran a un 50%.

Com a novetat, els plens municipals ordinaris, que es faran cada dos mesos, seran en horari de matí, en lloc d'horari de vespre com es feia a la legislatura passada.