Set entitats socials rebran ajuda de l'Ajuntament de Son Servera el 2019

Les associacions treballen, des de diversos àmbits, en favor dels més desafavorits

L'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Son Servera ha firmat convenis de col·laboració amb set entitats sense ànim de lucre amb la finalitat d’oferir-los suport econòmic a canvi que l’Ajuntament pugui comptar amb els seus serveis per als ciutadans del municipi que els necessitin. Amb aquests acords, l’Ajuntament serverí ajudarà al desenvolupament d'iniciatives de caràcter social que promoguin la inserció i normalització de persones amb qualsevol classe de problema. El conveni estableix un marc de col·laboració durant tot el 2019, per la qual cosa les associacions rebran en total 60.000 euros.

Aproscom Fundació, entitat que treballa amb persones dependents amb discapacitat intel·lectual; Fundació Deixalles, que realitza activitats encaminades a la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social; Estel de Llevant, que ofereix programes de suport i atenció a persones afectades per malalties mentals; Fons Mallorquí, per a la solidaritat de Mallorca amb els països del sud; Col·legi Sant Francesc d’Assís de Son Servera, com a única escola infantil concertada amb servei d’escola matinera; Dignitat i Feina, associació que proporciona un mitjà de subsistència a través de les labors del camp a gent necessitada, i DACESMA, entitat que promou la recuperació de l’autonomia funcional a les persones amb discapacitat física sobrevinguda, són les associacions que es beneficiaran de les ajudes.

DACESMA serà el primer any que col·laborarà amb l’Ajuntament, mentre que la resta ja han firmat convenis similars en anys anteriors. A més, la gran varietat d’entitats permet que una gran nombre de gent, amb problemes diversos, pugui beneficiar-se’n.

Es tracta d'unes cooperacions que la regidora de Serveis Socials, Dori Moreno, ha valorat molt positivament. "El treball que fan totes les associacions és imprescindible en qualsevol societat, d’aquesta manera podem beneficiar-nos-en, alhora que ajudam que el seu personal pugui realitzar millor el seu treball. No hi ha dubte que tots hi sortim guanyant", ha declarat Moreno després de la signatura dels convenis.