Ses Salines sancionarà per tenir solars urbans sense tancar i per guals il·legals

La Policia detecta 192 infraccions en els dos nuclis del municipi

L’Ajuntament de ses Salines sancionarà els infractors que tinguin guals o línies grogues pintades davant locals comercials o habitatges que siguin irregulars o que no estiguin al dia del pagament corresponent, així com els propietaris de solars que no estiguin adequadament tancats i presentin un estat d’abandonament o brutícia acumulada. 

A més, es notificarà als veïns que envaeixin la via pública amb zones verdes o jardins privats l’obligatorietat de podar la vegetació sobrant. Així ho ha manifestat el regidor de Policia, Colau Escales, que ha explicat que la Policia Local ha duit a terme una campanya de revisió de guals permanents, zones de prohibició d’aparcament mitjançant línía groga, solars buits i restes de poda.

D’aquesta manera, la Policia ha detectat un total de 192 infraccions entre el poble de ses Salines i el nucli de la Colònia de Sant Jordi; solars sense tancar i en mal estat de neteja (153), guals permanents (12), i línies grogues irregulars (27). A més, s’han efectuat notificacions de poda de branques o vegetació que envaeix la via pública (147).

Sancions

En el cas de notificacions per vegetació a la via pública o solars sense tancar o amb brutícia, el propietari disposarà de 30 dies des de la recepció de la notificació per actuar en conseqüència, i en el cas de guals i líníes grogues irregulars, 5 dies des de que es rep l’avís, passat aquest temps es sancionarà el propietari amb una multa de 250 euros.

El regidor ha assegurat que es tracta d’una mesura necessària per tal d’actualitzar el cens de guals i líníes grogues, comprovar-ne l’estat de pagament, i respondre a les nombroses peticions de veïns que es queixaven de la lamentable situació que presenten alguns solars, a més de la presencia de branques i vegetació privada que envaeixen la via pública i molesten els vianants.