Santanyí aprova el seu pla municipal per la sostenibilitat i el clima

El programa inclou 34 actuacions per reduir un 40% de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera

El Consistori de Santanyí acaba d'aprovar el seu Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC), d'acord amb els compromisos adquirits amb la seva adhesió voluntària al Pacte de batles i batlesses. Aquest és un mecanisme per implicar totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures per afavorir l’estalvi energètic i les energies renovables.

Els ajuntaments signants del pacte assumeixen el compromís de reduir com a mínim un 40% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2030 respecte de l’any 2005 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

En el pla s'inclouen 34 actuacions que permetran reduir 47.416,41 tones de CO2 del municipi i assolir l’objectiu de reducció d'un 40% de les seves emissions de GEH amb vista a l'any 2030. La majoria de les actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum energètic derivat de l’activitat de l'Ajuntament, però també al consum energètic d’altres sectors inclosos en el PAESC: domèstic, serveis, transport i gestió de residus.

Per altra banda, el pla també preveu 15 actuacions d’adaptació al canvi climàtic que estan vinculades als següents sectors: edificis, energia, aigua, agricultura i sector forestal, medi ambient i biodiversitat, salut, protecció civil i turisme. Amb aquestes actuacions, el municipi incrementarà la seva resiliència davant els diferents riscos i impactes causats pel canvi climàtic.