Santa Margalida s'oposa que el corral Serra aculli els llots de les depuradores

El Consistori al·legarà contra el Pla director sectorial de residus del Consell

La conversió d'una part del corral Serra de Santa Margalida en un punt de tractament de llots provinents de les depuradores de l'illa topa de ple amb l'oposició de l'Ajuntament. El Consistori es reunirà en sessió plenària aquest dijous vespre per presentar al·legacions al Pla director sectorial de residus del Consell, que preveu noves instal·lacions amb aquesta finalitat a una zona que actualment tracta residus d'obra per generar grava reciclada.

Suma, partit majoritari a l'oposició, a través de la seva portaveu, Beatriu Gamundí, ja va presentar les seves pròpies al·legacions al Consell aquest dilluns i donarà suport a les que presentarà l'Ajuntament en bloc. La proximitat del corral Serra a zones ambientalment sensibles, com el torrent de Son Bauló i les mateixes platges de Can Picafort, fa que s'hagi activat de bell nou l'alarma social.

Els llots de depuradora es tracten a una planta a Son Bacs (Ariany), prop de Maria de la Salut, i ambdós municipis en demanen el desmantellament per les fortes pudors que arriben als nuclis urbans.

El batle de Santa Margalida, Joan Monjo, ha dit que la redacció de les al·legacions foren encarregades a l'enginyer Mateu Horrach fa dos mesos i que es duran a ple per al seu debat i aprovació en la propera sessió. Segons Monjo, corral Serra hauria de deixar de ser un centre de residus per esdevenir una gran planta d'energia solar. "És una ubicació excel·lent per generar renovables, més ara que està en previsió el tancament de la central tèrmica d'Alcúdia".

Males olors

El 2012, Santa Margalida ja es va mobilitzar per oposar-se a acollir cendres de la central del Murterar, tal com pretenia el PP, aleshores al capdavant de la institució insular. Ara, sa Pobla i Alcúdia rebutgen acollir una planta de llots que genera olors a les seves proximitats. Per part seva, Maria de la Salut i Ariany volen que es desmantelli la de Son Bacs, que no es preveu activa dins el futur planejament d'estacions de residus en l'àmbit insular.