Santa Margalida proclama Fill Il·lustre Felicià Fuster i n'exhibeix el retrat

També s'han descobert els retrats dels fills il·lustres Baltasar Calafat Femenia, Joan March Ordinas i Miquel Ordinas Santandreu

L'Ajuntament de Santa Margalida ha celebrat aquest dimarts l'acte oficial de proclamació de Felicià Fuster Jaume com a Fill Il·lustre del poble, una distinció que va rebre en la sessió plenària del 25 de gener de 2018.

"Felicià Fuster Jaume (Santa Margalida, 1924 - Palma, 2012) era doctor en Enginyeria Industrial. La seva dilatada i meritòria trajectòria professional el convertí en una de les personalitats més destacades en aquest àmbit, tant de Mallorca com del conjunt d'Espanya". Aquestes han estat les paraules que han encetat l'acte d'aquest dimarts.

El batle, Joan Monjo Estelrich, ha estat l'encarregat de llegir en primer lloc el resum de la biografia de Felicià Fuster i els motius que l'han fet mereixedor de la distinció, d'acord amb el que estableix el Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Santa Margalida.

Felicià Fuster va ser l'enginyer municipal en cap de l'Ajuntament de Palma entre el 1951 i el 1963 i, a més, cap dels serveis tècnics municipals. També va ser cap i director dels serveis tècnics de l'Empresa Municipal d'Aigua i Clavegueram (Emaya) del mateix Ajuntament. Va dirigir, entre el 1952 i el 1973, l'Escola de Mestratge Industrial de Palma. El 1955 s'incorporà al cos d'enginyers del Ministeri d'Indústria i a l'empresa Gas i Electricitat (Gesa). Va ser el responsable de la central tèrmica d'Alcúdia a partir de 1962 i gerent d'aquesta instal·lació a partir del 1968. El 1973 fou nomenat president d'aqueixa empresa i, d'ençà de 1994, ho va ser del gran grup d'empreses del sector elèctric Endesa, càrrecs ambdós que exercí fins que es va jubilar, l'any 1997.

Ha estat distingit per haver impulsat diferents projectes del municipi de Santa Margalida, particularment el de l'Institut d'Ensenyament Secundari. Destaca del seu testament que disposà que el solar i les ruïnes de la fàbrica i dels habitatges construïts pel seu padrí a la vila de Santa Margalida fossin distribuïts a una institució d'assistència a persones amb necessitats especials a fi d'instal·lar-hi un centre d'àmbit insular adreçat a aquest col·lectiu. Així mateix, disposà que, en cas que aquest projecte no es materialitzàs, se'n transferís la propietat a l'Església i a l'Ajuntament de Santa Margalida, en dues parts iguals. A més, va manifestar el desig que tots els llibres dispersos pels distints habitatges que relacionava en el seu testament fossin destinats a la biblioteca municipal de Santa Margalida.

Finalment, l'any 1988 fou elegit millor empresari de les Illes Balears i el 1993 va ser distingit amb el Doctorat Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears. El 2000 fou nomenat president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

"Atenent la seva destacada trajectòria professional i cívica, es va considerar que Felicià Fuster Jaume era mereixedor de ser nomenat Fill Il·lustre de Santa Margalida pel ple de l'Ajuntament del poble que el va veure néixer", ha explicat el batle, qui ha recordat que en la votació es va aprovar la proposta per la majoria absoluta dels membres del ple. En aquella mateixa sessió, es va ratificar també la condició de fills il·lustres d'Antoni Cerdà, Sebastià Crespí i Joan Monjo March que, tradicionalment, havien tingut aqueixa qualificació sense haver-la rebuda en cap sessió plenària.

Després de la lectura, s'ha descobert el retrat de Felicià Fuster Jaume. A continuació, s'han presentat els retrats d'altres fills il·lustres que havien estat objecte d'aqueixa distinció i dels quals encara no hi havia un quadre amb la seva efígie a la galeria de l'Ajuntament, com són els retrats de  Baltasar Calafat Femenia, Joan March Ordinas i Miquel Ordinas Santandreu.