Santa Eugènia fa la primera passa per a la protecció dels seus llogarets

La nova normativa per a Olleries, ses Coves i ses Alqueries passa a exposició pública

El Pla especial de protecció dels llogarets de Santa Eugènia, Olleries, ses Coves i ses Alqueries, passa a exposició pública per un termini de 45 dies. L’Ajuntament l'ha aprovat per unanimitat, després d'11 anys d'espera.

Una  vegada s'hagi aprovat de manera definitiva, el pla permetrà als propietaris d’habitatges o finques obtenir el permís pertinent per poder fer obres de construcció, manteniment o reparació a les seves propietats, sense que la tramitació hagi de passar tots el filtres del Consell de Mallorca, la qual cosa retarda mesos l'autorització de les intervencions.

"Per als residents és una tasca llarga i feixuga demanar permisos d’obra per arreglar façanes, teulades, marges, entre altres elements, ja que el Consell és, fins que s'aprovi el pla de manera definitiva, l'unica institució amb potestat per atorgar-los", segons el batle, Pep Lluís Urraca. Amb la nova norma, l’Ajuntament tindrà la competència per donar els permisos i agilitzar tot el procés.

Nivells de protecció

Per la seva banda, el tinent de batle de Medi Ambient i Desenvolupament Local, Joan Riutort, ha remarcat que " la nova norma preveu una regulació específica per a les cases de pagès, les cases entre mitgeres, les cases modernes i les edificacions agràries. Es preveuen tres nivells de protecció: integral, parcial i ambiental, segons si es tracta d’un conjunt històric o del seu entorn".

Santa Eugènia té un cens de població de 1.620 habitants, 292 dels quals, un 18%, resideixen als llogarets: Olleries, és el més poblat, amb 128 residents; ses Alqueries, amb 119, i ses Coves, amb 45.

Procediment

Una vegada aprovat de manera inicial el Pla especial de protecció, la norma passarà a exposició pública durant 45 dies, període en què institucions i particulars podran presentar al·legacions. Exhaurit aquest termini es farà una aprovació provisional, abans de la definitiva per part del Consell, després de la qual l’Ajuntament ja tindrà potestat per donar permisos d’obres. Segons determina el Pla Territorial de Mallorca (PTM) en relació amb l’elaboració dels plans especials de protecció, s’ha ampliat el catàleg d’elements preservats als tres llogarets amb 41 de nous: ses Coves passa de 3 a 16; ses Alqueries, de 6 a 18, i Olleries de 7 a 23.