Perilla el projecte British Council als centres escolars públics d'Artà

El CEIP Na Caragol i l'IES Llorenç Garcies i Font demanen una reunió amb Educació per evitar la reducció d'assessors lingüístics d'anglès

Les AMIPA del CEIP Na Caragol i dels IES Llorenç Garcies i Font d'Artà han advertit que està en perill el programa de currículum integrat MEC – BC (Ministeri d’Educació i Ciència - British Council), un projecte que des de fa 20 anys promou l’ensenyament en àrees o matèries no lingüístiques en llengua anglesa a centres públics, i que satisfà enormement les famílies dels alumnes perquè ha assolit amb èxit tots els seus objectius.

Ara, el projecte es troba en una situació molt precària quant a recursos a conseqüència de la manca d’atenció que rep per part de la Conselleria d’Educació. Al CEIP Na Caragol el programa s’ha deteriorat aquests darrers anys. El 2015, el centre gaudia dels quatre assessors que, segons les orientacions del British Council, es necessiten per assegurar el bon desenvolupament del projecte i que als centres de dues línies (com és el cas d’aquest) és el que pertoca.

Reducció d'hores per a l'alumnat

A causa de la modificació del conveni, es va reduir a tres assessors, amb l’avís que el centre arribaria a tenir-ne només dos. Si això es compleix, la situació serà, efectivament, desoladora, ja que implicarà una reducció d’hores per a l’alumnat i, en conseqüència, uns resultats acadèmics molt més baixos.

Per altra banda, la situació de l’institut ha esdevingut també molt precària des del moment en què es feren modificacions en la contractació i l'assignació dels assessors lingüístics als IES. I és que fins al curs 2017-2018, l’institut en tenia dos d’assignats, però la Direcció General de Formació Professional va comunicar al centre que s’havia modificat el conveni i que, per això, es passaria de dos assessors a només un.

També se’ls va explicar que canviaven les condicions de contractació d’aquests professors: fins llavors eren contractats com a personal laboral i, a partir d’aleshores, es faria una borsa, semblant a la d’interins, per cobrir aquestes places. L’octubre del 2018 el Ministeri d’Educació va obrir una convocatòria però, a hores d’ara, encara no s’ha dotat el centre amb cap assessor.

20 anys d'experiència

Segons les AMIPA, "tampoc la Conselleria d’Educació no dona cap solució al problema". La preocupació de les famílies és gran perquè exposen que mai, després de més de 20 anys del programa, i amb un èxit demostrable, l’Administració Educativa s’havia desentès tant del seu funcionament.

Aleshores, s'ha creat una comissió de feina entre mares i pares dels dos centres per trobar un punt de trobada amb la Conselleria que no malmeti el projecte. Així, s’ha iniciat una recollida de signatures i s’ha sol·licitat una reunió amb el conseller, "perquè és a l’administració educativa a qui correspon cercar solucions i donar resposta a les demandes dels centres i de les famílies".