El Museu de Manacor completa la renovació de la sala de la prehistòria

L'exposició permanent es reobrirà al públic el proper dissabte

El Museu de Manacor ha completat larenovació i ha incrementat els continguts i el material de la sala de la prehistòria, que s'estrenarà amb tota una nova oferta arqueològica aquest proper dissabte. La directora del museu, Magdalena Salas, i el regidor de Cultura, Mateu Marcé, han presentat aquest dimecres la sala renovada, en la qual s'ha fet una inversió de 50.000 euros.

El 95% del material que s'exposa ha estat localitzat dins el terme de Manacor. És el fruit de nombroses excavacions fetes especialment al poblat de l'Hospitalet Vell (Cales de Mallorca) i sa Ferradura (Portocristo). 48 objectes ceràmics –olles, tassons i bols, entre d'altres–, 22 objectes metàl·lics –punxons i espirals de pectoral, entre altres–, 12 objectes de lítica –molins, percutors–, 28 fragments de fauna –punxons, ossos amb mostres de tall– i 4 collarets de pasta vítria formen el conjunt dels materials exposats.

La renovació de les sales d'exposició permanent del museu es va iniciar el 2015. Tant la sala romana com la d'antiguitat tardana han sofert una renovació total per adaptar-les a nous continguts, tecnologies i discurs museogràfic. Aquest 2019 li ha tocat a la sala de prehistòria.

La renovació de la sala de prehistòria té com a objectiu tres grans reptes: explicar tota la prehistòria manacorina, un període cronològic que abasta més de 1.700 anys, acostar les campanyes d'excavació dels jaciments de l’Hospitalet Vell i la Ferradura a la ciutadania a través dels textos i objectes, i fer la sala accessible a tot el públic.

Segons el delegat de Cultura, "l'objectiu final és que la sala de la prehistòria sigui pedagògica i divertida per a tots el públics". Magdalena Sala ha posat en valor el treball fet en les excavacions arqueològiques, que han permès nodrir el Museu de Manacor d'elements bàsics en el procés evolutiu de l'home a Mallorca. 

Activitats previstes

Sota el títol 'Un hivern prehistòric ' es duran a terme dues conferències: una demà dijous novembre, 'Videojocs i patrimoni: Es pot aprendre història jugant?', a càrrec de Bruno Parés Sansano, llicenciat en Història i especialista en documentació virtual del patrimoni, i una dia 4 de desembre, 'Desvelant secrets. La il·lustració de recreació arqueològica', a càrrec d’Enric Ragnar Backman Pylkkanen, membre d’Adarq, (Associación Nacional de Dibujantes e Ilustradores de Arqueología), i graduat en Història per la UIB. D'altra banda, dia 14 de desembre es durà a terme una diada infantil i juvenil que comptarà amb jocs prehistòrics, a càrrec de Pedro Forteza, de la botiga de jocs de taula Ludicón, i contes de la prehistòria. A més, es duran a terme dues visites guiades, una dia 7 de desembre en català, i el 21 del mateix mes en anglès, i l’11 de desembre una presentació adreçada als equips directius de les escoles per mostrar les maletes didàctiques que s’han elaborat amb rèpliques prehistòriques, romanes, tardoromanes i islàmiques perquè serveixin de suport en els diferents currículums.