Manacor aprova una nova baixada de l'IBI i bonifica les reformes d'immobles

La batlessa assegura que les mesures no afectaran les inversions ni minvaran els serveis

La pressió tributària municipal s'abaixarà un any més a Manacor. L'Ajuntament ha aprovat un descens, el tercer consecutiu, de l'impost de béns immobles (IBI) en zona urbana i alhora ha aprovat tot un ventall de bonificacions a l'impost de construcció. L'objectiu, segons l'equip de govern (El Pi, PP i AIPC), és estimular l'activitat econòmica i fer possible una millora estètica dels habitatges del municipi.

La batlessa, Catalina Riera (El Pi), juntament amb la regidora d'Economia, Maria Antònia Sansó, i els regidors Pedro Rosselló (PP) i Joan Gomila (AIPC), ha explicat aquest dimarts al matí els detalls de les noves mesures d'estímul, després que el ple les aprovàs dilluns al vespre a la reunió ordinària del mes. Per al 2019, el tipus de gravamen de l'IBI passa del 0,632% al 0,628% del valor cadastral de l'immoble.

"Del 2016 al 2019 hem abaixat l'IBI gairebé un 10%. Tot i que la rebaixa depèn de cada rebut, a tall d'exemple podem dir que si un ciutadà l'any 2016 va pagar 338 euros, el 2019 en pagarà 306 i s'estalviarà uns 30 euros" respecte de fa tres anys, ha explicat la regidora d'Economia. Amb aquesta mesura es preveu que les arques municipals deixin d'ingressar uns 200.000 euros, però "tenim els comptes sanejats, no tenim deute i tancam el pressupost amb superàvit", ha explicat Sansó. Per la seva banda, Catalina Riera ha assegurat que "aquesta rebaixa no afectarà el nivell d'inversió per millorar el municipi ni tampoc els serveis que l'Ajuntament de Manacor ofereix a la ciutadania".

L''impost de construcció es podrà bonificar fins al 95% en diferents casos durant el 2019. A Manacor, l'impost de construcció està fixat en un 2% del pressupost d'execució material de l'obra. Per tant, si una obra està pressupostada en 200.000 euros, l'impost de construcció serà de 4.000 euros. D'aquesta manera, si els ciutadans s'acullen a alguna de les diferents bonificacions previstes, l'impost es pot reduir a 200 euros.

Els propietaris d'habitatges, els empresaris, comerciants i emprenedors que facin obres per millorar els seus locals podran acollir-se a bonificacions de fins al 95%, que contemplen diferents supòsits. Amb aquestes noves mesures "volem fer possible que els negocis i els habitatges millorin la seva imatge sumant-se a les millores de l'espai públic que impulsam des de l'Ajuntament perquè sumant esforços en diferents àmbits milloram la imatge del municipi", ha conclòs la batlessa.

Projectes bonificables

Reformes d'edificis dins l’àrea de regeneració i renovació urbana de la barriada de l’Antigor, amb una reducció del 95% de l'impost de construcció. La bonificació serà del 75%  en reformes d'edificis vells de més de 30 anys amb problemes estructurals, conservació deficient o perill d’ensorrament. Per la renovació o rehabilitació de locals de menys de 250 m2 per a nous emprenedors i empresaris la bonificació serà del 95%, sempre que s'hagi iniciat l'activitat fa dos anys o menys i que el local estigui de cara al públic. Aquest percentatge es manté per a la rehabilitació de locals de menys de 250 m2 per a comerciants. En aquest cas, els beneficiaris no han d'haver reformat el local en els darrers 15 anys i ha d’estar cara al públic. D'altra banda, continuen vigents: la millora de façanes, amb un 95% de bonificació; les reformes dins el conjunt històric de la zona del centre de Manacor o d’edificis inclosos en el catàleg de patrimoni històric de l’Ajuntament, també amb un 95% de bonificació, i les reformes o construcció de primer habitatge per a menors de 35 anys. En aquest darrer cas, l'immoble ha de ser en propietat i el sou del sol·licitant no ha de superar més d’un 2,5% el salari mínim interprofessional, segons expliquen des del departament municipal d'Economia.