ESPONJAMENT URBÀ

Majorica com a espai cultural de Manacor

MÉS-Esquerra reclama ja un projecte d’adequació de l’edifici públic, abans d’aprovar el PG

El casal dels antics propietaris de la fàbrica de perles Majorica, donat a l’Ajuntament, podria destinar-se a espai cultural, a curt termini, si s’aprova aviat un projecte per adequar l’immoble a aquest ús.

Fins al passat 6 juliol el Pla General (PG), aprovat de manera inicial, i les normes subsidiàries (NS), que daten de 1980, estaven vigents i era d’aplicació la normativa d’ordenació més restrictiva (el PG). Però, des del passat juliol són només les NS les que regeixen el planejament, fins que el PG arribi a la fase d’aprovació provisional. Davant aquesta situació, i segons MÉS-Esquerra (a l’oposició), “ara és el moment de redactar i aprovar un projecte per adequar l’espai municipal del solar Majorica a usos socioculturals”.

Al PG, l’edifici de Majorica, de titularitat pública , fou inclòs, per una errada política assumida en el seu moment per l’equip de govern (El Pi, PP i AIPC), dins tot l’àmbit urbanístic de la illeta Majorica (l’antiga fàbrica de perles). Això fa que fins que no es desenvolupi la urbanització, “cosa que tardarà molts d’anys”, no es podria reformar i adequar l’edifici públic per a un ús sociocultural, segons el portaveu d’urbanisme de MÉS-Esquerra, Joan Llodrà.

A l’ombra de les NS

MÉS-Esquerra assegura que, “si ara no és aplicable la normativa del PG, és possible aprovar un projecte seguint els criteris de les normes subsidiàries, que permeten adaptar el vell edifici a un servei públic com pot ser un casal de barri, un casal de joves o un espai cultural multifucional”.

MÉS-Esquerra plantejarà aquesta alternativa al ple de setembre, que tindrà lloc el proper dia 10. La viabilitat de la proposta té com a data de caducitat l’aprovació provisional del PG, encara pendent d’avaluació d’impacte ambiental per part del Govern.

“Som a temps d’avançar en aquest tipus d’equipament, cosa que no es produirà si s’ha d’esperar a la tramitació del desenvolupament de tota la illeta, que inclou el vell casal de la propietat de Majorica, si s’espera que s’hi apliqui el futur PG”, alerta Llodrà.

Però, podria això retrardar la tramitació del Pla General? Llodrà està segur que no. “Tot i que sabem que el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament està saturat, el projecte d’adequar el casal a usos socioculturals es pot encarregar a un gabinet urbanístic extern, com s’ha fet en altres ocasions”, opina Llodrà, que afegeix que “el que plantejam està recollit en el programa electoral d’El Pi”, ara a la batlia de Manacor.

El partit majoritari, a l’oposició, diu que la seva és una proposta que permetrà avançar temps per a l’equipament sociocultural que necessita la ciutat. La illeta industrial de Majorica passà fa quinze anys a tenir el caràcter de sòl urbà per edificar-hi pisos i crear una zona verda. Al mateix temps, es cedí a l’Ajuntament la vella residència dels propietaris, ara ocupada per maquinària de la brigada municipal.