TERRITORI

L'alta tensió xaparà la serra de Llevant

El projecte de Red Eléctrica, de 24 quilòmetres, travessarà tots els municipis de la comarca

L'empresa que controla el transport de l'energia elèctrica a l'Estat, Red Eléctrica Española, ha demanat els permisos al Govern de les Illes Balears per construir una línia d'alta tensió entre Manacor i Artà . La futura línia hauria de servir per reforçar la connexió elèctrica amb Menorca, mitjançant el cable submarí que uneix les dues illes. Aquesta nova estesa elèctrica de més de 24 quilòmetres de llargària transcorreria per finques agrícoles de Manacor, Sant Llorenç, Son Servera i Artà, i podria afectar plantes i animals en perill, boscos i àrees naturals protegides, i més de cent elements patrimonials catalogats.

Es preveu que la línia d'alta tensió es compongui de torres metàl·liques d'uns vint metres d'alt, que aguantaran set fils elèctrics cadascuna. La tensió del conjunt arribarà als 220 kilovolts i, per evitar el risc d'incendis, el projecte preveu eliminar la vegetació en una franja de cinc metres a banda i banda dels fils que transportaran l'electricitat.

Poques al·legacions

El projecte ja ha estat en exposició pública a la Direcció General d'Indústria i Energia i el termini per a la presentació d'al·legacions finalitzà el 5 de maig sense que gaires dels propietaris afectats se n'hagin assabentat. Amb tot, la llei obliga a sotmetre aquest projecte a avaluació d'impacte ambiental i, sense un informe favorable, la nova línia no es podria materialitzar tal com està plantejada. El projecte s'inclou en el Pla director sectorial energètic de les Illes Balears. Els propietaris perjudicats han començat a sol·licitar informació als ajuntaments sobre on es preveu que passi la línia.

Afectacions mediambientals

La nova línia d'alta tensió que ha d'unir les estacions transformadores de Manacor i Artà anirà soterrada poc més d'un quilòmetre a la sortida de Manacor i després es convertirà en una línia aèria. Segons el projecte, la línia d'alta tensió seria visible o afectaria directament llocs com les muntanyes d'Artà, la serra de Calicant a Sant Llorenç, a més de boscos i alzinars protegits.

Tot i que el projecte destaca que la línia no travessarà cap Àrea Natural d'Especial Interès, l'estudi mediambiental que acompanya el pla de construcció situa en la zona d'influència de la línia tres ANEI, dues Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), diverses zones considerades Llocs d'Interès Comunitari i el refugi de fauna del Pou Colomer. Així mateix, el projecte afecta àrees forestals i agrícoles a Manacor, Petra i Son Servera.

El traçat de la nova línia d'alta tensió també podria tenir efectes sobre la flora, ja que a l'indret hi ha boscos d'alzina, protegits per la Llei 1/1991 d'Espais Naturals. Pel que fa a la fauna, el projecte discorrerà per àrees habitades per espècies d'interès especial, entre les quals destaca la milana reial, recollida en el catàleg estatal d'espècies com a animal en perill d'extinció, o l'àguila pescadora i la miloca o moixeta voltonera, espècies vulnerables.

Però potser sigui el patrimoni històric i cultural el que veurà més de prop la línia elèctrica d'alta tensió. La futura estesa se situarà a menys de 500 metres de vuit monuments declarats Bé d'Interès Cultural (BIC). Entre aquests s'han d'esmentar el monestir de Bellpuig, a Artà; la cova del Moro i el Pou Colomer, a Sant Llorenç; a més dels jaciments de sa Sínia Nova o Bandrís, a Manacor.

Així mateix, el futur traçat elèctric s'ubicaria a menys de mig quilòmetre de seixanta elements patrimonials recollits en els catàlegs municipals de protecció del patrimoni històric dels ajuntaments d'Artà i de Manacor.