HISENDA MUNICIPAL

L’IBI de Vilafranca ha pujat un 33% en plena crisi

L’Ajuntament recapta un 67% per l’impost des de 2011

Des del mes de desembre passat, els veïns de Vilafranca han començat a rebre els rebuts de l’IBI, amb els nous valors cadastrals actualitzats els darrers quatre anys (2013-2016) amb un coeficient d’increment d’un 10% anual, que, sumat als augments des del 2011, ha generat que la cuota a pagar s’hagi disparat un 33%, segons va explicar Jaume Català, regidor portaveu de MÉS, en el darrer ple municipal, en què va proposar rebaixar l’impost al segment de població més desfavorit i, per tant, més afectat per la crisi econòmica.

El batle, Montserrat Rosselló (PxP), digué que les valoracions venen donades pel govern central, alhora que rebutja aplicar qualsevol rebaixa a la gent amb menys recursos. Si el 2011, durant el seu primer any al capdavant de l’Ajuntament, es recaptaren 403.599 euros en concepte de contribució urbana, per al 2017 s’ha previst que la recaptació final sigui de 672.400 euros, gairebé un 67% més en només sis anys.

Ara es reclama als veïns uns plusos d’actualització del cadastre, amb quatre anys de retroactivitat. Segons Català, “aquest increment de la recaptació no ha suposat cap millora per a les persones més desfavorides i en els moments més difícils de la crisi, que encara no hem superat, no han tingut cap deferència per part del nostre Ajuntament”.

Emperò la seva proposta d’establir una bonificació del 75% de la contribució (IBI) per a la primer habitatge a les famílies que tinguin algun dels seus membres amb una discapacitat superior al 66%; del 50% per al primer habitatge d’aquelles famílies que tinguin algun dels membres amb discapacitat superior al 33% i també per als jubilats amb una pensió inferior als 1.000 euros mensuals i a les famílies nombroses ha estat rebutjada pel grup de govern PxP.

Segons MÉS, amb les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda, el valor cadastral de tots els immobles (2.281) que hi havia a Vilafranca el 2012 era de 77.147.846,79 euros, i l’any 2017 el valor cadastral de tots els immobles que hi ha al poble (2.371) és de 130.548.405,07 euros”. “És a dir, des que governa PxP s’ha produït un increment del valor cadastral de més de 53,4 milions d’euros en només cinc anys”, remarca Català.

En el ple, el batle va negar haver apujat “una sola pesseta” l’IBI i va demanar un per un als seus regidors si havien rebut cap notificació d’increment, cosa que varen negar, però cada dia molta gent acudeix a l’Ajuntament a protestar per l’augment de l’impost i haver de liquidar quatre anys enrere.

Proposta de potabilització

D’altra banda, PxP rebutja estudiar la instal·lació d’una planta d’osmosi inversa, plantejada per I-Esquerra. La seva portaveu, Lluc Bauçà, insisteix que sigui prioritari i passi per davant altres projectes oferir aigua potable, “perquè l’excés de nitrits fa que no es pugui beure, tot i el seu elevat cost”. El batle va assegurar que aquest sistema fa perdre un 50% de l’aigua que és tractada amb aquest procés.