L'Ajuntament de Pollença se sent avalat pel jutjat en el desnonament del quiosc de gelats del port

La societat que explota el negoci no ha acreditat que disposi de les autoritzacions, segons l'equip de govern municipal

L'Ajuntament de Pollença ha rebut la interlocutòria del Jutjat número 3 de Palma per la qual el jutge dona per bones les actuacions duites a terme per l’Ajuntament amb relació al desnonament del quiosc de Gelats Valls a primera línia del Port de Pollença, segons una nota emesa per l'equip de govern municipal (Junts Avançam-Unió Mollera).

Com se sap, l’Ajuntament de Pollença al llarg del 2016 va dur a terme el desnonament del quiosc. Davant la manca de títol que habilitàs l’empresa gelatera a mantenir un quiosc a terrenys de domini públic, el mes d’abril del 2016 el Consistori va iniciar un expedient a fi que s’abandonàs el quiosc, davant la manca d’autoritzacions i permisos municipals per ocupar el carrer.

Al mes de setembre del 2016, la societat mercantil Gelats Valls va presentar recurs al decret de batlia que declara extingit el dret concessional sobre béns de domini públic. Posteriorment va interposar un recurs contenciós davant el jutjat sol·licitant alhora la suspensió cautelar d’aquesta mesura.

Ara el jutge acorda que no atén la petició de Gelats Valls i manté la decisió municipal de no aturar ni suspendre el desnonament. La interlocutòria no és ferma i és recurrible davant el TSJIB, en un termini màxim de 15 dies. "A partir d’aquesta resolució judicial, queda demostrada que l’actuació municipal en el tema de Gelats Valls s’ha ajustat a dret", diu l'equip de govern en un comunicat.