Inca redissenya la factura de l'aigua i crea un cànon transitori

L'Ajuntament preveu recaptar 900.000 euros per destinar-los a inversions de la xarxa

L’Ajuntament d’Inca modificarà l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de subministrament d’aigua potable amb la finalitat d’adaptar-la a les necessitats actuals del municipi. Entre les modificacions, hi destaca la creació d’un cànon transitori d’inversions per fer front als projectes prevists en el pla de gestió de l’aigua, aprovat la legislatura passada.

D’aquesta manera, el Consistori inquer estima una recaptació anual d’uns 900.000 euros en concepte de cànon transitori d’inversions, els quals es destinaran íntegrament a inversions en el cicle de l’aigua. 

Entre els projectes previstos per enguany, s'hi troba, per exemple, la instal·lació de comptadors digitals a tot el municipi per promoure un major control i un consum més eficient. A més, es continuarà amb la sectorització de la xarxa per reduir les pèrdues d’aigua.

"Aquestes inversions només són un petit exemple de tots els projectes que podrem anar desenvolupant any rere any per millorar la xarxa municipal d’aigua, i ja es varen aprovar la legislatura passada. A partir d’ara, disposarem de 900.000 euros per destinar íntegrament a aquests projectes i no haurem de dependre d’inversions sostenibles", ha explicat el batle d’Inca, Virgilio Moreno. 

D’altra banda, es crea també una bonificació per premiar el consum responsable d’aigua, que se suma a les bonificacions existents a la quota de servei i a la quota de connexió. Així, els usuaris amb una situació de vulnerabilitat econòmica poden sol·licitar un descompte del 50% en el cànon transitori d’inversions, ara bé només en aquells trams de consum moderat.

Nous trams de consum

En aquest sentit, cal destacar també que s’han creat nous trams de consum. Abans hi havia un primer tram de fins a 45m³ de consum per trimestre i ara s’ha desglossat en més trams per tal que els que menys consumeixen paguin menys.

Aquest redisseny de les tarifes neix, per tant, amb l’objectiu de premiar l’eficiència en el consum dels inquers i, a més, reduir la càrrega dels petits consumidors, tenint en compte la importància ambiental del consum responsable d'aigua.