Inca recicla en sis mesos més envasos de plàstics que en tot el 2018

Totes les fraccions de residus s'incrementen amb el nou sistema de recollida

Durant el primer semestre del 2019 s’han recollit un total de 411.880 quilos d’envasos a tot el municipi d’Inca. Aquesta xifra representa un augment de més del 200% respecte de l’any 2018, en què es varen recollir 136.740 quilos d’envasos durant el mateix període. De fet, enguany només durant el primer semestre els ciutadans del municipi ja han reciclat més envasos de plàstic, llaunes i brics que durant tot el 2018, any en el qual la xifra total d’envasos recollits fou de 348.760 quilos.

Pel que fa al paper i el cartró, els inquers i inqueres n'han reciclat un total de 505.900 quilos entre els mesos de gener i juny del 2019. Concretament, un 37% més respecte del mateix període de l’any anterior, quan es varen recollir 369.420 quilos de paper i cartró.

D’altra banda, en comparació amb el primer semestre del 2018, el volum de vidre recollit també s’ha incrementat més d’un 36%. L’any 2018 es varen retirar 209.420 quilos de vidre durant el primer semestre, xifra que ascendí a 285.280 quilos durant els primers sis mesos de l’any 2019.

Esforç dels ciutadans

"Aquestes xifres tan positives posen de manifest el compromís dels inquers i inqueres amb el reciclatge i el medi ambient. És gràcies a l’esforç dels ciutadans que hem aconseguit incrementar la recollida selectiva”, ha assenyalat María del Carmen Oses, regidora de Serveis de l’Ajuntament.

El mes d’agost es compleix un any de la implantació del nou sistema de retirada de residus al municipi d’Inca, que va començar amb la implantació de la recollida porta a porta al barri de Crist Rei. Després, de manera progressiva s’està incorporant el nou sistema de recollida a la resta de zones d’Inca, combinant tres tipus de recollida: la recollida porta a porta, la recollida porta a porta mixta i els punts de recollida amb cinc contenidors per cada una de les fraccions, que es posarà en marxa en breu.

Virgilio Moreno, batle d’Inca, ha destacat que "la implantació del nou sistema de recollida ha suposat un repte per al municipi, que gràcies a la implicació dels veïns, que s’han adaptat molt ràpidament als canvis, està donant molt bons resultats i anam assolint els objectius establers en matèria de reciclatge. Tot i això, encara queda molta feina per fer”.