Inca convoca els premis Dijous Bo

El termini per presentar candidatures acaba el 4 d'octubre

 L’Ajuntament d’Inca convoca una nova edició dels premis Dijous Bo. Guardons que any rere any, reconeixen aquelles persones, entitats o institucions que hagin dut a terme una activitat destacada en benefici de la societat inquera, que hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés de la ciutat o que hagin contribuït a la salvaguarda dels valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d’una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps. 

"Aquests premis són una oportunitat per reconèixer persones i empreses que són referents per a molts inquers i inqueres i transmeten valors molt positius als ciutadans. Esperem que aquesta nova convocatòria torni a ser molt participava", ha destacat Alice Weber, regidora de Cultura. 

El termini de presentació de les candidatures finalitza el 4 d’octubre. Les propostes han d’anar acompanyades d’una instància que acredita les causes de la candidatura, el currículum del candidat o candidata i un mínim de 10 signatures que donin suport a la candidatura. 

La Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials és l’encarregada de resoldre les propostes de candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria. Una vegada decidida la proposta de concessió dels premis Dijous Bo, s’eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca, que ha d’aprovar-la per majoria simple.