El GOB planta batalla i recorre contra el projecte de la nova estació de bus del Port de Pollença

L'entitat ecologista considera que incompleix el PGOU

El grup ecologista GOB ha recorregut el projecte de construcció d'una nova estació de bus al Port de Pollença perquè considera que incompleix la normativa urbanística del Pla General (PGOU) de Pollença en construir 2.990 m2 en un lloc on la superfície màxima autoritzada és de 300.

L'entitat ha presentat un recurs de reposició contra l'acord adoptat pel batle de poble el setembre passat, desestimant les al·legacions presentades al projecte de parada d'autobusos al Port de Pollença, aprovant el projecte tècnic i donant autorització per a l'inici de les obres, segons ha informat el GOB en un comunicat.

El GOB al·lega que l'autorització és incorrecta per incompliment del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi, per implantar un ús d'infraestructura de 2.990 m en uns terrenys qualificats com a zona d'Equipament General del Port de Pollença, on el planejament només permet com a màxim una superfície de 300.

Els terrenys urbanísticament qualificats com a Equipament General es destinen específicament a usos d'equipament sanitari assistencial, sociocultural, esportiu i espais lliures públics, funcions a les quals és aliena una parada d'autobús.

Segons el GOB, la implantació d'aquesta infraestructura aliena als usos per als quals es va planificar aquesta àrea impedirà en el futur la implantació d'altres equipament urbans.