Felanitx dona 23.000 m2 de terreny públic al Govern per a un hospital sociosanitari

Les condicions de la cessió estableixen un període de dos anys per executar el projecte

Felanitx ha fet la primera passa per tenir abans de 2021 un hospital sociosanitari de cent places per atendre la població de gran part de la població del Llevant i Migjorn de Mallorca, amb una àrea d'influència per a uns 100.000 habitants. L'Ajuntament ha acordat posar a disposició del Govern sis parcel·les que sumen 23.000 m2 per al centre assistencial comarcal, amb la condició que el projecte s'ha d'executar en un termini de dos anys.

El terreny, que consta de sis parcel·les, està situat dins l'entorn paisatgístic de penyal de la Mola, vora el poliesportiu Guillem Timoner, a la carretera de Campos, amb un valor estimat en un milió d'euros. Petra, era el segon municipi que havia presentat candidatura a aquest projecte amb què la Conselleria de Salut intentarà descongestionar a curt termini els hospitals assistencials de Sant Joan de Déu i el Joan March.

Actualment, el terreny té una classificació d'ús esportiu i per tant s'haurà de canviar la seva catalogació urbanística, abans de ser entregats al Govern. Els grups del pacte actual del govern municipal (Bloc-PSOE-El Pi) coincideixen a l'hora de considerar que el nou centre sociosanitari serà un revulsiu per a l'economia local.

L'hospital estarà format per un bloc d'edificis de planta baixa i un pis, i evitarà que molts de malalts crònics que necessitin hospitalització hagin de ser ingressats en centres de Palma alhora que estaran més a prop dels seus familiars.