CONVIVÈNCIA

Dones inqueres, onze agents cíviques per a la bona convivència i el respecte

Encara que no tenen capacitat sancionadora, recorreran Inca informant sobre la importància i necessitat d'acceptació de les pautes bàsiques de comportament

No sempre seguim les normes, però si ho diu una mare, una padrina o la madona, hem de creure sí o sí. L'Ajuntament d'Inca ha posat en marxa un projecte en el qual onze dones informaran els inquers i les inqueres, als espais públics, sobre comportaments incívics. L'objectiu principal és informar, sensibilitzar i difondre les ordenances municipals per millorar la convivència ciutadana. Aquesta acció es pot dur a terme gràcies al programa SOIB Visibles 2018, finançat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

El tinent de batle d'Hisenda, Inversions i Medi Ambient, Àngel Garcia, la regidora de Formació i Ocupació, Alice Weber, i el director del SOIB, Pere Torrens, han acompanyat les noves agents cíviques en el seu primer dia de patrulla per la ciutat. Es tracta d'una figura que, sense tenir capacitat sancionadora, recorrerà Inca per informar la ciutadania sobre la importància i la necessitat de l'acceptació del conjunt de pautes bàsiques de comportament.

“Subratllam que les agents portaran material no tan sols per informar de les ordenances municipals, sinó també per donar a conèixer les possibles sancions”, ha explicat Weber. Amb tot això, la tasca de l'agent és promoure la consciència del civisme entre els habitants al municipi i dur sempre a terme una acció informativa i/o educativa.

El projecte tindrà una durada de sis mesos i compta amb un pressupost de 102.000 euros. Les agents cíviques, a través del programa SOIB Visibles 2018, són dones aturades més grans de 35 anys, prioritàriament més grans de 53 anys. Amb tot es farà una especial incidència en la neteja, els residus domèstics, la tinença d'animals de companyia i els renous, entre altres qüestions que garanteixen una bona convivència a la ciutat.

“Creim que la tasca d'aquestes dones servirà perquè els incívics prenguin consciència de la necessitat del respecte per tenir un municipi millor”, ha dit Garcia.