El Consell i l'Ajuntament de Manacor negocien la cessió dels Sementals

L'IMAS adverteix que el preu d'acceptar la cessió de dues plantes a Can Bauçà equival a un lloguer mensual de 4.000 euros, un 25% més del que paga ara

L'Ajuntament de Manacor, l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) i la Conselleria d'Educació han obert aquest dijous una nova tanda de negociacions per tal de desbloquejar l'ampliació del col·legi Simó Ballester, per a la qual l'Ajuntament pretén l'edifici dels Sementals per part de l'IMAS a canvi de la cessió per 20 anys de dues plantes de l'edifici municipal de Can Bauçà, en el centre de la ciutat.

Tot i que hi ha un punt de partida i voluntat d'arribar a un pacte, per part de l'IMAS, el seu gerent, Jaume Català, ha explicat que a l'actual conveni d'ús dels Sementals se subratlla que hi ha una inversió del seu departament, de 600.000 euros, la qual cosa significa que l'amortització d'aquest deute (durant els 20 anys de cessió de Can Bauçà) equival a un lloguer per valor de 4.000 euros al mes per les dues plantes que ofereixen. "Això seria com pagar 1.000 euros més mensuals del lloguer actual de l'IMAS a Manacor. Valorarem si aquesta oferta és tècnicament acceptable o no, perquè amb els 600.000 euros recuperables, si es trenca el conveni vigent, també hi hauria la possibilitat que l'IMAS compràs l'edifici de l'ONCE, que també està molt ben situat i en venda i és una opció que ha estat en estudi", ha remarcat Català. Per al Consell, el període de cessió per 20 anys podria resultar insuficient com a termini d'ús.

La proposta municipal serà debatuda pròximament des del punt de vista tècnic i polític. Tot i que sembla que hi ha un acostament entre l'Ajuntament i el Consell, des de l'IMAS no acaba de convèncer renunciar a l'edifici dels Sementals per una cessió de només 20 anys, "ja que en termes econòmics sortiria més car que revocar el conveni i reclamar a l'Ajuntament la devolució dels doblers invertits". Des de l'ARA Balears s'ha intentat, de manera infructuosa, recollir l'opinió de Catalina Riera, regidora d'Educació de l'Ajuntament, que ha participat en aquesta darrera reunió.

No obstant això i la percepció de l'IMAS que l'Ajuntament regateja en un projecte social d'àmbit insular, Català creu que l'acord final pot dependre de si hi ha voluntat política de l'equip de govern de Manacor d'ampliar el termini de cessió. Per la seva part, la Conselleria d'Educació espera un acord per iniciar el projecte d'ampliació del col·legi Simó Ballester amb l'edifici dels Sementals, que es troba annex a l'actual pati del centre educatiu de Primària.