La Comissió de Medi Ambient aprova l'informe ambiental del PG de Manacor

L'Ajuntament garanteix un millor sanejament d'aigües i prohibeix parcs fotovoltaics dins ANEI

La Ponència Tècnica de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ha tractat i acceptat aquest dijous l’informe referent a l’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Manacor.

Les qüestions plantejades feien referència a les condicions de sanejament de les aigües residuals del nucli de Manacor i a les restriccions ambientals vinculades a la normativa energètica.

En el primer cas, els serveis tècnics municipals han defensat que el nou planejament preveu l'ampliació de la depuradora de Manacor, que gestiona Abaqua, per tal de garantir el tractament d'aigües residuals dels dos nous urbanitzables previst en el PGOU i millorar-ne tot el circuit de sanejament.

D'altra banda, s'ha acceptat la prohibició proposada per l'Ajuntament referent a la instal·lació de parcs fotovoltaics dins Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI), restricció que va més enllà del Pla director d'energies renovables, segons ha explicat la regidora Núria Hinojosa, que en els propers dies assumirà la delegació d'Urbanisme de l'Ajuntament.

El nou equip de govern municipal s'ha mostrat satisfet de les conclusions a les quals s’han arribat a la Ponència, ja que dues de les qüestions s’han acceptat per unanimitat.

Havent superat aquest tràmit, "el Pla general cada vegada es troba més a prop de la seva aprovació provisional, a l'espera que l'informe d'avaluació sigui aprovat en la propera reunió de la Ponència Política, que serà la que donarà llum verda a una posterior aprovació provisional del PG per part del Consistori", ha recordat Hinojosa.