EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Capdepera, amb els deures urbanístics incomplerts

Nombroses zones encara no tenen dotació de serveis

Tot i que el municipi de Capdepera té una ampla franja costanera turística i residencial, encara té diversos sectors consolidats urbanísticament però sense la dotació de serveis corresponent, com clavegueram o obertura dels vials. Per tal d’esmenar aquesta situació anòmala, l’Ajuntament ha mantingut una reunió amb els veïns de les urbanitzacions dels Pelats i Son Moll de Baix, mancades de serveis, per informar-los de la creació d’una junta de compensació per tirar endavant les dotacions de serveis pertinents a cada lloc.

La urbanització dels Pelats està situada a la part alta del nucli de Cala Rajada. El projecte de dotació de serveis per a aquest sector està molt endarrerit, ja que encara s’ha de delimitar la zona d’actuació.

Son Moll de Baix, que comprèn l’àrea entre la rotonda de l’entrada a Cala Rajada fins a la platja de Son Moll i fins a n’Aguait, té una població d’uns 80 veïns, espanyols i estrangers, gairebé tots residents al municipi. Aquest districte està dividit al mateix temps en set zones d’actuació diferents, entre les quals es troben sa Pedruscada, es Fangar i n’Aguait; i cada sector d’actuació té unes mancances de serveis diferents. Per aquest motiu, en aquesta urbanització s’han de crear juntes de compensació per a cada districte d’actuació, sempre, però, amb el vistiplau de la majoria de propietaris.

Cal recordar que per crear una junta de compensació és necessari el vot a favor dels propietaris del 60% de la superfície (segons la nova Llei d’urbanisme que va entrar en vigor l’1 de gener del 2018). Cada veí, segons la normativa, ha de pagar la part proporcional de les despeses de l’obra de dotació de serveis.

Properes reunions

D’aquí a un mes es tornaran a reunir Ajuntament i propietaris. Mentrestant, al web municipal hi ha una enquesta en la qual els veïns poden mostrar el seu suport o no a la creació de la junta. Aquest sondeig d’opinió no és determinant, però servirà de mostra orientativa de la voluntat dels residents de la urbanització.

Les dotacions de serveis de les diverses urbanitzacions de Capdepera es varen començar a planificar el 2003, és a dir, ja fa quinze anys. Aleshores, s’havien de dur a terme pel sistema de cooperació, la qual cosa implicava que l’Ajuntament gestionàs tot el procediment administratiu i de contractació de l’obra. Emperò a causa de la normativa recollida a la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en concret en relació amb el mètode de càlcul de la regla de despesa, l’Ajuntament no pot fer obres finançades amb quotes d’urbanització. Per aquest motiu, no pot executar directament la dotació de serveis.

La solució per dur-la a terme és tramitar-la a través de les anomenades juntes de compensació, en les quals són els mateixos veïns els que han de recaptar els doblers i contractar l’empresa perquè executi l’obra.

En aquest moment, les dotacions de serveis a Capdepera estan aturades fins que es formin les juntes. El Consistori també té en marxa reunions amb els veïns de les urbanitzacions de Cala Gat i Costa de Canyamel, les quals encara tenen activa l’enquesta del web i també hauran de fer front al procés de dotació obligatòria de serveis bàsics.