Alternativa per Pollença denuncia l'ús d'herbicides en els camins públics

Recorda que un acord municipal del 2013 els prohibeix

Alternativa per Pollença ha demanat la suspensió immediata del tractament amb herbicides als camins del municipi que l'Ajuntament ha contractat, atès que considera que incompleix la normativa sobre l'ús de productes fitosanitaris.

El govern municipal (Tots, UMP, PP i El Pi) ha tornat a optar per utilitzar herbicides per a la conservació de camins, com ja va anunciar el batle, Tomeu Cifre Ochogavía, a la ràdio municipal el passat juliol.

Fa més d'una setmana que han aparegut cartells en diversos camins que indiquen que han estat tractats amb herbicides, amb la qual cosa, segons Alternativa, s'incompleix un acord del ple de l'Ajuntament, del maig del 2013, sense cap vot en contra, per abandonar l'ús d'herbicides.

En les declaracions a Ràdio Pollença, el batle va dir que es plantejaven tornar a aplicar herbicides, i remarcà que tot es faria dins la legalitat, "que ell mateix ha de conèixer perfectament ja que està inscrit en el Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO) de mitjans de defensa fitosanitària amb un nivell de capacitació qualificat".

Normativa

Alternativa creu que no es compleix la normativa que regula l'ús dels herbicides (RD 1311/2012 i Llei 43/2002), per la qual cosa s'estarien posant en perill el medi ambient i la salut humana.

Segons aquesta formació, amb el tractament d'herbicides no s'ha respectat la distància de seguretat respecte dels punts d'extracció d'aigua per al consum humà (50 m) ni la distància de seguretat respecte de les masses d'aigua superficials (5 m) que s'estableix per evitar la contaminació i protegir els organismes aquàtics.

Tampoc no s'ha fet el document d'assessorament (amb un estudi d'impacte ambiental) ni el pla de treball o, com a mínim, no s'ha presentat a l'Ajuntament per sol·licitar l'autorització per començar el tractament, entre altres incompliments.