Alcúdia constitueix la Taula Contra la Violència de Gènere

Es podrà convocar de manera ordinària dues vegades cada any

Alcúdia ja té la seva Taula Local de Coordinació Contra la Violència de Gènere. S'ha constituït aquest dilluns a migdia a través de la Conselleria de Presidència. L’objectiu general és promoure en l’àmbit del municipi la coordinació i definir el protocol amb tots els agents implicats.

A través d'aquest organisme es podrà establir una xarxa de coordinació dels recursos d’atenció existents en el municipi, conèixer els diferents protocols generals d’actuació i agilitar-ne la derivació recíproca, a més de desenvolupar propostes de prevenció i coordinació conjuntes.

També, entre els objectius, es preveu millorar la detecció precoç de casos, millorar la protecció de les víctimes d’alt risc i proporcionar una atenció i una resposta àgil des de la proximitat a les víctimes de violència. Així mateix, es pretén formar i sensibilitzar els professionals i la ciutadania.

A la reunió hi han estat presents el batle, Antoni Mir, i la regidora de Serveis Socials, Agüi Lobo, a més de la representant de l'IBDona, Rosa Cursach. Igualment, hi han assistit membres en representació de la Direcció Insular d’Igualtat, la Guàrdia Civil, el centre de salut IB-Salut, la Creu Roja, el SOIB-Dona, la Delegació del govern, la Policia Local, Alcúdia Solidària, els Serveis Socials i representants de la comunitat educativa.

La taula es podrà convocar de manera ordinària dues vegades a l’any, amb una periodicitat semestral, i de manera extraordinària quan ho acordin els seus membres.