L'Ajuntament de Son Servera obre una nova fase de millora de carrers

Prevere Antoni Lliteras, sa Punteta i Pere Antoni Servera són els vials afectats

Des d’aquest dilluns matí es duen a terme al carrer del Prevere Antoni Lliteras tasques de millora i rehabilitació. Es tracta d'unes obres que adequaran la via a les noves necessitats i que dotaran la zona amb voreres adaptades i un nou asfaltat. La intervenció urbana iniciada en aquest carrer afectarà dos vials més.

Aquestes obres formen part del pla municipal de millores urbanes que s'ha anat executant per fases des de 2015, amb l'objectiu de fer més accessibles els espais als vianants.

Aquestes actuacions costaran 38.000 euros i són finançades amb fons propis de l'Ajuntament. A més, es té previst que les millores continuïn al carrer de sa Punteta i també en un tram del carrer de Pere Antoni Servera, que comunica el centre de la vila amb la carretera de Palma, a través del carrer de Ciutat.