L'Ajuntament de Sant Llorenç donarà entre 1.500 i 3.000 euros als propietaris d'immobles inundats

Les aportacions als comptes solidaris arriben a 1.400.000 euros

L’Ajuntament de Sant Llorenç ha modificat en un acord del ple l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions pels afectats per la torrentada del passat 9 d’octubre. Aquesta és la passa prèvia per a l'inici del repartiment dels fons recaptats als comptes habilitats per l’Ajuntament i on milers de donants anònims han fet aportacions econòmiques que a dia d'avui arriben a 1.400.000 euros.

Així, l’Ajuntament donarà 3.000 euros a tots els immobles inundats amb ús residencial habitat. En el cas d'immobles llogats, la meitat serà per al propietari i l'altra meitat per al llogater.

També entregarà 1.500 euros als propietaris de tots els immobles amb ús residencial no habitats, 1.000 euros a tots els immobles amb ús no residencial, 1.500 euros a les comunitats de propietaris i 1.000 euros a tots els explotadors de negocis.

En tots els casos, serà necessari que l’interessat compleixi una sèrie de requisits, com estar empadronat o residir al terme de Sant Llorenç des Cardassar, ser propietari o llogater d’immobles situats en l’àmbit d’afectació de la torrentada definit.

Aquesta subvenció no la podran rebre propietaris d’immobles que amb anterioritat a la torrentada tinguessin caràcter ruïnós ni tampoc els immobles en què els danys es limiten als accessos en habitatges situats en plantes superiors.

Amb aquest acord l’Ajuntament pretén agilitzar l’arribada d’ajudes als afectats per tal de pal·liar els danys soferts per les greus i fortes pluges que han portat al municipi a una situació d'emergència.