Ajuntament i parròquia de Montuïri acorden compartir la Sala Mariana

El conveni estableix una vigència de trenta anys, en els quals es duran a terme reformes

El batle de Montuïri, Joan Verger, d'una banda, i el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, i el rector de la parròquia de Sant Bartomeu, Antoni Riutort, per una altra, han signat un conveni d'ús compartit dels locals parroquials situats al carrer d'en Vanrell, coneguts popularment com la Sala Mariana.

Aquest ús compartit s'estableix per un període de 30 anys i, durant aquest temps, una comissió formada per representants de l'Ajuntament i la parròquia vetlaran per la bona coordinació d'usos dels esmentats locals.

En aquest període, l'Ajuntament de Montuïri es compromet a fer-hi una sèrie de reformes, rehabilitar els sostres i enrajolats, i eliminar les barreres arquitectòniques. A canvi d'aquestes millores, la parròquia cedeix gratuïtament l'ús compartit a l'Ajuntament, que destinarà la Sala Mariana a activitats socioculturals. La parròquia es reserva poder disposar prioritàriament dels espais per portar a terme les seves activitats pastorals.

Joan Verger ha declarat que "feia molts d'anys que volíem aconseguir un espai d'aquestes característiques al centre del poble i ara, gràcies a aquest conveni, ho hem aconseguit. Serà una nova empenta a la dinamització del centre de Montuïri, una línia de feina que com a equip de govern fa quatre anys que treballam". Per acabar, el batle ha agraït la bona voluntat de la parròquia i el Bisbat en el procés de negociació.

El bisbe de Mallorca, monsenyor Sebastià Taltavull, ha valorat l'exemple de col·laboració entre ambdues institucions, que té com a objectiu "continuar la finalitat social d'allò que hem rebut i que hem de donar als altres, sempre en bé del poble de Montuïri".

105 anys d'història

La Sala Mariana s'inaugurà com a local de la Congregació Mariana de Montuïri el 21 de setembre de 1914, quan era rector de Montuïri Pere Isern Alemany. Al llarg dels anys, ha tingut diversos usos com a escola parroquial, cinema, seu d'Acció Catòlica, local del Club d'Esplai i escoleta de primera infància, entre molts d'altres. Inclou un teatre amb capacitat per a entre 250 i 300 persones que tradicionalment ha acollit moltes representacions i espectacles de diferents generacions de montuïrers.