PATRIMONI

ARCA denuncia l'esbucament de la façana de la possessió de Son Mas, a Porreres

Segons indica l'entitat conservacionista, l'edifici, documentat per primer pic el 1365, està inclòs dins el Catàleg de béns patrimonials del poble

La façana de la possessió de Son Mas, a Porreres, bé cultural inclòs en el Catàleg de béns patrimonials del poble, està esbucada. Així ho ha denunciat ARCA, la qual ha recordat que n'exigirà responsabilitats al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament.

L'entitat conservacionista indica que la possessió, documentada per primer pic el 1365 i que a la façana esbucada hi tenia un rellotge de sol documentat el 1862, ha patit la deixadesa de les institucions i la propietat i no ha rebut cap intervenció d'ençà el 2013; en la darrera revisió del Catàleg, es recomanava una intervenció tècnica.

En aquella revisió, s'advertia que el deteriorament de les estructures requeriria una intervenció per assegurar-ne la conservació a mitjan termini.

ARCA indica que es podria considerar una " negligència i irresponsabilitat" per part del propietari i una deixadesa de funcions per part l'administració.

ARCA demana que si hi hagut negligència per part de la propietat, que aquesta assumeixi la seva responsabilitat per no fer-se càrrec d'un bé catalogat.

Per últim, ARCA demana tant al Consell com a l'Ajuntament que cerquin les fórmules oportunes perquè aquestes cases de possessió no continuïn  deteriorant-se encara més i s'arribi a un acord amb la propietat, perquè puguin ser restaurades segons els criteris que marca la fitxa de catàleg.