ILLES TECNOLÒGIQUES
Opinió 30/04/2016

Tots contra el turisme

2 min

Ara s’ha posat de moda estar contra el turisme, hem passat de considerar l’empresari hoteler com l’enemic públic número 1 de la societat balear a veure, a més, el seu client com el problema. La massificació turística no respon a la voluntat dels empresaris locals; ben el contrari, és una conseqüència de la dependència de l’economia balear del sector turístic. L’aportació del sector turístic al PIB balear, segons Exceltur, era el 2014 de quasi el 45% i això ens fa terriblement vulnerables. El problema no és la massificació, aquesta és una conseqüència indesitjada d’un model productiu deficient.

Però n’és l’hoteler el responsable? Ho és el turista? Ho són els polítics? Ho som tots els balears? El turisme té marge cada cop menor i un cost mediambiental més alt. Com ho feim per canviar-ho?

La resposta no és engegar el turista ni atacar la indústria que de manera directa o indirecta és responsable de la major part de la creació de riquesa de les Illes. La resposta tampoc no pot ser continuar rebent visitants indiscriminadament i guanyant cada cop menys en cada un d’ells.

Des de les empreses tecnològiques fa temps que defensam que s’han de prendre decisions valentes per crear una economia relacionada amb el coneixement, molt més sostenible. Qualsevol mesura en aquest sentit, però, tardarà anys a consolidar-se i que cada dia que no dedicam a crear l’entorn adequat perquè es consolidi un incipient, però fràgil, sector tecnològic, és un dia d’avantatge que ens agafen altres regions més avançades.

Algunes d’aquestes mesures que proposam són: fomentar les vocacions tècniques, en especial de les dones; millorar les competències TIC de tots els estudiants independentment de la branca d’estudis; crear un fons de coinversió públic per ajudar a créixer les empreses tecnològiques implantades a Balears i acollir esdeveniments tecnològics d’àmbit internacional per donar a conèixer l’illa als professionals del sector.

El turisme és una vaca a la qual hem de munyir, però amb la llet hem d’alimentar un nou model econòmic, pensant en el futur.

stats