ABANS D’ARA
Opinió 05/05/2021

Els problemes econòmics de la República (1931)

Peces històriques triades per Josep Maria Casasús

XAVIER RIBÓ 1931
2 min
Els problemes econòmics de la República (1931)

Peces Històriques Triades Per Josep Maria CasasúsDe l’article de Xavier Ribó Rius (Barcelona, 1903-2000) publicat tal dia com avui de fa noranta anys a La Veu de Catalunya (6-V-1931). Format a la London School of Economics de Londres, Ribó era secretari econòmic de Francesc Cambó (Verges, 1876 - Buenos Aires, 1947), líder del catalanisme conservador, posició política de la qual era portaveu La Veu de Catalunya.

En els problemes econòmics cal distingir dos aspectes: el purament econòmic i l’històrico-jurídic. En el primer aspecte els problemes existeixen sempre, sigui quina sigui l’organització jurídica de la societat: en el segon sols existeixen segons sigui la forma d’aquesta organització jurídica. Hi ha problemes que sols presenten el segon d’aquests aspectes; n’hi ha d’altres, és el cas més freqüent, que els presenten tots dos. Així, per exemple, la necessitat del comerç exterior és absoluta, és independent de l’estructura jurídica de la societat. No hi ha cap país que pugui satisfer totes les seves necessitats sense recórrer al comerç exterior. Rússia, país comunista, en té necessitat com Anglaterra, país capitalista. En canvi, la forma sota la qual aquell té lloc, varia segons la dita estructura jurídica, i de fet a Rússia és un monopoli de l’Estat, mentre que a Anglaterra és lliure. En el problema del comerç exterior, doncs, la seva necessitat constitueix l’aspecte purament econòmic, i la seva forma l’aspecte històrico-jurídic. A Espanya, amb l’adveniment de la República, ha tingut lloc un canvi de règim que pot significar modificacions profundes en la nostra estructura jurídica. Per tant, no sols restaran en peu tots els problemes d’ordre purament econòmic, sinó que molts d’aquests passaran a l’ordre històrico-jurídic, i es simplificaran o complicaran segons sigui la nova estructuració jurídica, la qual, a més, crearà nous problemes, pertanyents a aquest segon ordre, de la mateixa manera que potser n’anul·larà d’altres. El problema monetari, principalment d’ordre purament econòmic, resta enterament en peu, i la seva solució ben poc pot diferenciar-se de la que se li anava a donar amb l’anterior règim. En canvi, els problemes de la propietat, de la tributació, del règim industrial, el ferroviari, el de l’atur forçós, el de les obres públiques, etc., es presentaran molt diferentment segons sigui l’estructura jurídica que el nou règim doni a la societat, especialment en el que fa referència als drets de propietat i de llibertat. Les disposicions d’ordre econòmic preses fins ara pel Govern provisional de la Generalitat de Catalunya donen una impressió de tendència cap a una política econòmica socialitzant que ve reforçada per la composició dels governs i que, donat l’estat d’endarreriment en què es troba l’economia espanyola, no poden deixar de causar profunda alarma. Una política econòmica socialista resulta, com demostra l’experiència de tots els països, cara, molt cara, i Espanya no està pas disposada a permetre’s certs luxes. Però no sols això: l’efecte immediat del socialisme és de cohibir fins a destruir tota iniciativa privada i, per tant, aquell règim, si en un lloc ha de resultar fatal ha d’ésser a Espanya, on tanta manca hi ha d’aquesta iniciativa promotora essencial del progrés. [...]

stats