La nova Marca Andorra: la marca de tots!

Els sectors públic i privat units per un interès comú han de fer possible, en un termini que no hauria d’anar més enllà de finals del 2017, la materialització i concreció d’una nova Marca Andorra, una marca de tots i per a tots

Per fi la Marca Andorra comença a caminar. Ha estat la CEA finalment la que ha creat una comissió a l’efecte per tractar de reflexionar, per primer cop de forma explícita, al voltant del concepte d’una Marca Andorra adaptada als nous temps i circumstàncies que avui viu el nostre país, i de la reflexió passar a la definició i implementació d’una nova marca de país que ens permeti recuperar la il·lusió perduda i a afrontar amb un raonable optimisme la nostra Andorra del futur.

A ningú no li resultarà estrany que les organitzacions empresarials hagin estat les més motivades a impulsar aquest procés de redefinició de la nostra marca de país, doncs aquesta ha estat una reivindicació recurrent en el temps conscients que justament havia de ser un instrument que reforcés de forma contundent l’estratègia d’un país que ha patit una gran crisi econòmica i de reputació, però que alhora ha implementat tot un seguit de canvis econòmics, fiscals i socials que ens han de fer prendre consciència del gran país que som i de la competitivitat real del nou model implementat, i un cop assimilat això, projectar-ho al món, on encara avui som ignorats i menystinguts a causa del desconeixement i  la manca de visibilitat internacional del molt de bo que podem arribar a oferir a aquells que finalment descobreixin les virtuts, que no són poques, d’aquest petit gran país.

L’estratègia de la CEA a través d’aquesta comissió no és pas tenir cap altre protagonisme que el d’incitar a la reflexió a tota la ciutadania d’Andorra, aquella que sí ha de ser l’autèntica protagonista d’aquest procés i la gran beneficiària del esforç que es dediqui a crear aquesta nova marca país.

Justament perquè ha de ser un projecte de tots i per a tots, s’ha partit de la idea de mirar de conèixer, en primer terme, l’opinió que la majoria de la població d’Andorra pugui tenir del seu país i les seves principals fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces. Perquè de fet, fins ara ens hem entestat molt en la problemàtica de la manca de coneixement de la nostra realitat més enllà de les nostres fronteres però, i la gent de casa, què en pensa del que som i cap a on ens dirigim?

Alhora, però, també és molt important saber què en saben o què pensen de nosaltres als diferents indrets del món on a hores d’ara ignorem totalment la visió que poden tenir de nosaltres com a país. Necessitem saber-ho i també el nostre esforç ha d’anar en aquest sentit.

Cóm ho farem? La idea és simple i alhora molt ambiciosa, doncs volem arribar al major nombre de ciutadans del nostre país i també de la resta del món. En aquest sentit, hem ja elaborat dos qüestionaris, un intern i un altre internacional, dels quals volem fer la màxima difusió possible de cara a disposar en pocs mesos de dades fiables que ens permetin elaborar un DAFO d’Andorra i a partir del qual, poder definir una visió de futur pel nostre país i elaborar un concepte de Marca Andorra global, transversal i visible a través d’estratègies i instruments comunicatius eficaços.

Si ens referim al qüestionari intern, no només es dirigirà a empreses, empresaris i professionals, sinó que la noble ambició és arribar al màxim de població possible. Per aquesta raó mirarem de comptar amb la col·laboració d’institucions públiques i privades; de mitjans de comunicació; associacions i entitats culturals, esportives, benèfiques i educatives; partits polítics; joves, gent gran, treballadors dels sectors més diversos, mestresses de casa, col·lectius de residents de nacionalitats diverses; en definitiva “tots” els que vivim i compartim el dia a dia al nostre país. Tota opinió és vàlida i valuosa per l’objectiu perseguit, que no és altre que conèixer què pensa la població del país on viu. Es tracta de reflexionar, de despertar consciències, d’avaluar el bo i el no tant bo que som i el que volem ser i crear un instrument pràctic i útil per a tots, que ens permeti definir el que avui som i com volem que es projecti vers l’exterior en un context internacional en què ens hem de crear un espai prou digne per assegurar el futur del país.

L’opinió internacional que també pretenem conèixer, òbviament haurà de ser més selectiva. Volem comptar amb les associacions i organitzacions empresarials internacionals de les quals ja formem part o amb les que puguem establir vincles a partir d’aquesta experiència, amb les representacions diplomàtiques del nostre país i les vies que aquestes puguin obrir, amb els ambaixadors CEA, amb els expatriats andorrans i llurs relacions professionals i personals, amb mitjans de comunicació, agències de notícies i en definitiva, tots els contactes internacionals de què uns i altres disposem, sense descartar l’opinió de figures rellevants internacionals l’opinió qualificada dels quals ens pugui ajudar a fer-nos una idea encara més clara de com ens veuen des de fora.

Aquesta iniciativa no pretén en absolut ni passar per davant ni substituir altres iniciatives de caràcter públic com les accions d’Andorra Turisme o d’Actua, que a través dels seus clústers representa una part important de la nova Andorra sorgida de l’obertura econòmica. Ans al contrari, el que pretén és complementar-les i incorporar-les a un concepte molt més global i efectiu amb l’objectiu de dotar d’una major visibilitat internacional la nostra oferta com a país.

Els sectors públic i privat units per un interès comú han de fer possible, en un termini que no hauria d’anar més enllà de finals del 2017, la materialització i concreció d’una nova Marca Andorra, una marca de tots i per a tots, amb el passat com a digna referència, el present com a realitat materialitzada en l’esforç diari i el futur com el més noble dels objectius, per als que som i per a les generacions que ens succeiran.

Molt aviat es coneixeran molts més detalls d’aquesta engrescadora iniciativa, però el que ja puc avançar és que necessitem tothom, sense excepció. Si estimeu Andorra i el que representa heu de col·laborar tots en la redefinició, construcció i impuls de la nova Marca Andorra!

EDICIÓ PAPER 20/01/2019

Consultar aquesta edició en PDF