OPINIÓ
Opinió 20/01/2021

Notes confinades

Guillem Frontera
2 min
  1. He llegit no sé on que un judici “determinarà si la mort de XX va ser deguda a...”. La veritat és que aquests anys hem relativitzat la nostra fe en els tribunals. Ens hem pegat un bon esclafit per haver-los valorat a partir de presumpcions excessives. Però per la nostra culpa: qui o què ens podia assegurar que, si hi ha cambrers esburbats, taxistes sulls, guàrdies impertinents, professors ineptes, periodistes desinformats, etc., no hi havia d’haver jutges tal i qual? Els més vells vàrem cohabitar amb jutges franquistes, en una línia que no sabem si s’ha estroncat, tot i que les aparences ens diuen que no. Per tant, crec que la gent dels mitjans hauríem de ser una mica més cautelosos i renunciar al confort de poder atribuir a la justícia tan sols justes actuacions. Les sentències tan sols són sentències, i ara per ara no constitueixen indefectiblement expressions de la veritable veritat.
  2. Respecte de les estratègies i tàctiques desenvolupades pels governants de les distintes institucions europees per fer front a la covid 19, crec que podem jutjar-les –nosaltres, que no tenim autoritat per enviar ningú a la presó a empènyer persones a l’exili– amb generositat o amb severitat. En qualsevol cas, al principi el comú de la gent –s’excloguin polítics carronyaires– podia entendre que es tractava d’una situació inèdita i que les rectificacions no necessàriament responien a males planificacions. Ara, no obstant això, podem registrar errors d’embalum per part de les autoritats sanitàries i de l’ordre no atribuïbles al desconeixement dels fets. Les campanyes de vacunació, que havien estat, se’ns deia, planejades amb el necessari rigor, han fet pana pels quatre costats. La vàlua d’un governant es pot calcular segons fa front als imprevists, però més encara segons entoma les situacions ben previsibles.
stats