30/04/2021

El fil s’acaba si estires sempre del mateix rodet

2 min

“Quan vosaltres governàveu era pitjor”. L’essència d’aquesta citació la podríem atribuir a qualsevol governant de qualsevol indret. És el que tenen més a mà els responsables públics quan van a cercar una resposta ràpida per a l’oposició a la prestatgeria d’arguments. Aquest dimarts ho poguérem comprovar en el Parlament durant la sessió de control al Govern. No va ser anecdòtic, passa cada setmana: un enfilall de consellers varen intentar treure els colors a l’oposició quan els seus diputats els demanaven explicacions sobre temes concrets. La resposta governamental va ser que si les dades per les quals demanaven no eren positives era exclusivament per com de malament ho havien fet ells, o els predecessors de la seva formació.

L’herència rebuda pesa, les decisions del passat fan que molts de pics no es puguin redreçar les coses com un voldria. Repetesc que passa a totes les preguntes de control als executius; als ajuntaments, als parlaments autonòmics i a les Corts generals (d’Espanya i de qualsevol altre estat). Però després d’una legislatura i mitja d’un govern de pacte a les Illes Balears, és admissible que es doni la culpa al Partit Popular? Probablement és el responsable de moltes coses però, després de quasi sis anys de Govern Armengol no s’han pogut impulsar polítiques per poder virar el que fos que no anava per bon camí?

La resposta segur que, en un tant per cent molt elevat, és que sí, però és molt més senzill agafar el rodet de les culpes alienes que explicar els entrebancs de la burocràcia. Quan arribam a l’equador de dues legislatures seguides s’ha d’ anar alerta, perquè els ciutadans poden pensar que si s’estira sempre el mateix fil, es pot acabar.

stats