L’EDITORIAL

Contractació pública: una llei amb llum i ombres per a l’economia local

La nova Llei de contractes del sector públic, que va entrar en vigor el passat mes de març, obre unes expectatives de llum i ombres per a l’economia local. Segons la majoria de les persones expertes en l’Administració Pública, així com per a molts dels representants dels sectors consultats per a l’elaboració del dossier que us oferim sobre els efectes econòmics i socials que es preveu que pot tenir la nova normativa estatal, de moment es veuen més ombres que llum.

A l’ARA Balears hem volgut abordar el tema perquè la incidència d’una llei de contractació pública no és menor i en cap cas se’n poden menystenir les conseqüències per a una part molt significativa de la nostra societat, especialment per a les petites i mitjanes empreses, per a les condicions laborals dels sectors habitualment més precaritzats i també per a les administracions autonòmiques, insulars i, sobretot, municipals. Hi hem volgut parar atenció, tot i la complexitat del tema i encara que el temps transcorregut des de l’entrada en vigor de la normativa estatal sigui escàs. Consideram que no ho hem de deixar de banda perquè la contractació pública té un pes més que notable en l’economia de les Illes: representa més del 16% del PIB. Si bé s’ha de celebrar que entitats que treballen en reinserció social ja han rebut sol·licituds per part de grans UTE per a la contractació de treballadors que pateixen marginació perquè hi estan obligades per la llei si volen optar a una adjudicació pública, també es comencen a veure altres efectes que preocupen i dels quals s’haurà de vigilar l’evolució. La complexitat de l’actual sistema de contractació i fets com l’afavoriment del sistema d’una central de compres, les dificultats que es posen per als contractes menors o, entre d’altres, l’eliminació del contracte negociat que normalment establien les administracions públiques amb empreses de proximitat pot afeblir, i molt, el nostre teixit empresarial en favor d’una centralització del negoci que afavoreix les grans empreses i multinacionals. Haurem d’estar-hi atents, i, mentrestant, seria bo que el Govern, com han fet ja algunes autonomies, començàs a treballar en una regulació autonòmica per pal·liar els efectes negatius de la nova llei sobre aquells sectors que són essencials per a la nostra economia i per a la cohesió social.

EDICIÓ PAPER 12/10/2019

Consultar aquesta edició en PDF