Publicitat
Publicitat

Compromís amb l'educació

Si una s'atura a pensar sobre el que ha esdevingut fins ara i s'allunya per una estona del dia a dia, es pot sentir un prudent optimisme, una certa dosi de satisfacció i una gran esperança cap al futur. Les forces es renoven per continuar treballant perquè la tendència positiva en els diferents nivells de la nostra comunitat autònoma es consolidi.

Pel que fa al sector educatiu, principal assumpte que m'ocupa, n'estic especialment satisfeta. Tant en l'àmbit autonòmic com nacional s'han posat les bases per a una reforma educativa i s'han implementat els mecanismes legislatius i de gestió suficients per entreveure un canvi de tendència. Trobam una dada objectiva que ens hauria de fer pensar que el canvi de mentalitat és del tot necessari. El nou model educatiu que volem dur a terme en combinació amb polítiques nacionals i autonòmiques és un model que no ha tingut l'oportunitat de desenvolupar-se al nostre país, ja que recordem que les diferents reformes educatives han estat fruit de legislacions socialistes. La LOMQE és el primer model del PP que s' implementarà al nostre país, per la qual cosa és lògic pensar que si les diferents legislacions socialistes ens han duit als darrers llocs de qualitat educativa d'Europa hauríem, com a mínim, d'acceptar la possibilitat de donar una oportunitat a una altra visió, a una altra manera d'entendre el fet educatiu.

El compromís del nostre president per millorar l'educació a Balears sempre ha estat clar i el fet que, a l'equador de la legislatura, s'hagin aconseguit fer realitat molts dels objectius demostra que ha existit i continuarà existint un compromís clar amb l'educació, en tots els seus nivells, i que s'afrontarà la seva problemàtica juntament amb el sector educatiu.