Esports
Misc 09/04/2020

El Govern injectarà 61,5 milions d’euros al sector esportiu català

La secretaria general impulsa un Pla Nacional per a la Reactivació de l'Esport

3 min
Un moment de la Mesa Sectorial

BarcelonaLa secretaria general de l’Esport i de l’Activitat Física ha acordat aquest dijous amb el sector esportiu català l'impuls d'un Pla Nacional per a la Reactivació de l’Esport i l’Activitat Física a Catalunya davant els efectes del covid-19. Aquest acord comptarà per part del Govern amb la injecció de 61,5 milions d'euros durant el 2020 en forma de subvencions, programes i línies de finançament per preservar l'activitat esportiva i la viabilitat dels agents que la fan possible.

El secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, ha presidit la primera reunió de la Taula Sectorial de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya, en la qual han participat telemàticament una setantena de representants del món federatiu, associatiu, institucional, públic, privat i professional que integren l’esport català, amb l’objectiu de formalitzar un pla nacional, una "resposta global, tenint en compte la diversitat del sector", que aglutini i coordini el conjunt d’accions i mesures a realitzar tant per part de les administracions públiques com del teixit esportiu per revertir els efectes esportius, econòmics, laborals i socials ocasionats per la pandèmia i contribuir de forma conjunta a la reactivació d'aquest sector a Catalunya.

"La constitució d'aquesta taula ens diu que el sector esportiu català vol anar unit per fer front a la situació", ha expressat Figueras, que preveu que aquest pla sigui un document viu que vagi incorporant les aportacions que facin els agents esportius. "Hem de reivindicar la importància que té l'esport a la societat i la que pot exercir per a la recuperació en el vessant de salut i econòmic del país quan deixem enrere la pandèmia. Com més recursos destinem a l'esport, tindrem una ciutadania més sana”, ha afegit.

El pla inclou un nou paquet de mesures econòmiques i jurídiques previstes, que passen, en primer lloc, per la injecció per part del Govern al conjunt del teixit esportiu de Catalunya durant l’any 2020 d’un total de 61.571.000 euros, dels quals 51.571.000 es vehicularan a través de programes i subvencions adreçats al teixit esportiu i 10 milions a través de crèdit directe a entitats esportives entre el Consell Català de l’Esport i l’Institut Català de Finances. Aquests recursos van adreçats a esportistes, clubs, federacions, consells esportius, ajuntaments i organitzadors d'esdeveniments esportius.

La secretaria general de l'Esport elaborarà un estudi exhaustiu de l'impacte real en termes econòmics, socials i laborals del covid-19 en la globalitat del sector, que permeti guiar la política esportiva del Govern, del conjunt de les administracions i del sector esportiu de les pròximes temporades i exercicis pressupostaris. A més, el Govern avaluarà la possibilitat de revertir en el pressupost disponible per a política esportiva ingressos procedents de taxes i tributs propis de la Generalitat, així com accions en el marc dels jocs, apostes i loteries propis de la Generalitat de Catalunya.

Coordinació entre el món públic i el privat

El Pla Nacional per a la Reactivació de l’Esport i l’Activitat Física també vol abordar conjuntament a través de la Taula Sectorial altres mesures referents al desconfinament esportiu i a la coordinació entre el món públic i privat de l’esport del país.

D’una banda, i tenint en compte la diversitat de casuístiques existents en el sector de l’activitat física i l’esport de Catalunya, la Taula Sectorial coordinarà el desconfinament del sector esportiu en la globalitat del seu abast. Això implica valorar si es podran (i com) reprendre les competicions esportives federades i escolars de la temporada 2019/2020 a Catalunya; el retorn als entrenaments dels esportistes d’alt nivell tant en els seus propis clubs com en els centres de tecnificació i Centre d’Alt Rendiment de la Generalitat de Catalunya, i l’afectació als grans esdeveniments esportius internacionals previstos a Catalunya durant el 2020. D’altra banda, com ha assegurat Figueras, el Pla Nacional proposa que “el conjunt d’administracions públiques catalanes treballem de manera coordinada i amb unitat de criteris especialment a l’hora de prioritzar la finalitat dels recursos públics disponibles als pressupostos del 2020 i 2021 per a la política esportiva tant a nivell local com a nivell català”. Amb aquesta priorització, es vol preservar el sistema esportiu català i la supervivència de les seves entitats esportives, així com prioritzar la recuperació de la pràctica d’activitat física i esport tant organitzada com del conjunt de la ciutadania per davant de la construcció de noves infraestructures i instal·lacions esportives. Una proposta de coordinació que també es fa extensiva al teixit esportiu del país a l’hora de plantejar les seves propostes en el marc de la Taula Sectorial.

Finalment, la secretaria general de l’Esport i de l’Activitat Física proposa diverses mesures, que caldrà sol·licitar al govern estatal, a través del Consell Superior d'Esports (CSD).

Pla Nacional per a la Reactivació de l’Esport i l’Activitat Física a Catalunya
stats