Internacional 02/06/2021

El Vaticà endureix les lleis contra els abusos sexuals en una reforma històrica

Assenyala especialment els abusos contra menors, però també contra majors d'edat

3 min
Papa Francesc

MilàEn un pas més per frenar la xacra dels abusos sexuals dins de l'Església catòlica, el papa Francesc ha donat llum verda a una històrica reforma d'una part del Codi de Dret Canònic i ha establert que els abusos a menors són delictes contra la dignitat de les persones. El nou text legal endureix les penes per als religiosos pederastes i les estén als laics que treballen en activitats pastorals. A més, amplia els períodes de prescripció, limita el marge d'actuació dels bisbes i superiors religiosos per evitar l'encobriment i inclou la indemnització a les víctimes.

Un dels canvis més significatius en la normativa és que a partir d'ara la legislació canònica reconeix que també els adults poden ser víctimes de sacerdots que fan un ús abusiu de la seva autoritat, i estableix que els laics amb responsabilitats en òrgans de l'Església també poden ser castigats per abusar de menors o d'adults. D'aquesta manera, l'Església tracta de donar una resposta a les nombroses denúncies que s'han produït en els darrers anys dins dels seminaris i que el 2019 van obligar el papa Francesc a expulsar del sacerdoci l'ancià cardenal nord-americà Theodre McCarrik, el màxim càstig en el Dret Canònic, després de ser considerat culpable d'abusar de gairebé un centenar de seminaristes al llarg de la seva carrera.

Més claredat

La nova legislació estableix com a delicte l'omissió del deure de denunciar un abús, i acaba finalment amb el buit legal que durant molt temps havia permès a superiors religiosos ignorar o encobrir un abús, malgrat les diferents exhortacions i altres textos papals en què Francesc exigia a cardenals i bisbes "tolerància zero". A partir d'ara, els superiors eclesiàstics que no investiguin i apliquin les sancions de forma adequada als sacerdots implicats es consideraran responsables d'omissions i negligència. I seran castigats.

A més d'introduir nous delictes que abans no existien, com els relacionats amb la pornografia infantil o la corrupció en actes oficials, la novetat del text és que especifica millor els delictes i enumera de forma exhaustiva les sancions per agilitar els processos legals, que sovint eren massa feixucs i escandalosament llargs. Entre aquestes noves penes s'inclou la reparació, el rescabalament del dany i la privació de tota o una part de la remuneració eclesiàstica, una mesura exigida per les víctimes. Per als laics amb tasques eclesiàstiques, la prescripció dels delictes d'abusos sexuals passa de 5 a 7 anys, i per als clergues arriba fins als 20 anys.

Pocs canvis

El Codi de Dret Canònic va entrar en vigor el 1983 i, des d'aleshores, pràcticament no s'havia modificat. És cert que en els últims anys Francesc havia aprovat alguns decrets que introduïen avenços en la forma en què l'Església s'enfrontava als abusos dins de la institució. Especialment després de la cimera per a la protecció dels menors celebrada al Vaticà el 2019 en què el pontífex va entonar un històric mea culpa i va demanar perdó a les víctimes.

Les tasques de revisió del text havien començat el 2007 amb el papa emèrit Benet XVI, però no va ser fins al 2011 que les conferències episcopals van rebre un primer esborrany que, des de llavors, s'ha anat enriquint amb noves esmenes fins a la seva promulgació aquest dimarts. En concret, Francesc ha reformat el llibre VI del Codi de Dret Canònic i la seva modificació entrarà en vigor el 8 de desembre.

"Per respondre adequadament a les exigències de l'Església a tot el món resultava evident la necessitat de revisar també la disciplina penal promulgada per sant Joan Pau II, el 25 de gener de 1983, amb el Codi de Dret Canònic", ha argumentat el papa Francesc. Ara s'ofereixen "criteris objectius en la identificació de la pena més adequada a aplicar en cada cas concret", cosa que redueix la discrecionalitat de l'autoritat per afavorir la unitat de l'Església en l'aplicació de les penes, "especialment per als delictes que causen un dany i un escàndol més gran a la comunitat ", ha afegit el pontífex.

stats