Publicitat
Publicitat

El Partit Socialista i la UMP cara a cara també a casa nostre

 Són les cares de la UMP de Nicolas Sarkozy i del Partit Socialista de François Hollande a casa nostra. Arnaud Leroy i Laurence Sailliet es disputaran un seient a l'Assemblea General al mes de juny entre els francesos residents a la península Ibèrica i Mònaco


Arnaud Leroy CANDIDAT DEL PS PER A LA PENÍNSULA IBÈRICA I MONÀCO

"El neoliberalisme ens ha portat a l'abisme"

Europa "Hem de completar el tractat sobre l'austeritat i no crec que Espanya s'hi oposi" Ultradreta "No hi ha 6,5 milions de francesos xenòfobs, n'hi ha 4,5 milions d'angoixats"

Per què a França li cal, com diuen vostès, un canvi?

Perquè França va malament. Es pot dir, com fa Nicolas Sarkozy, que és pitjor en altres llocs, com a Grècia i Espanya, però també es pot mirar els països que van molt millor, com ara Suècia, Finlàndia i Dinamarca. A França tenim unes dades que són dramàtiques, hem perdut la triple A, hi ha un milió més d'aturats que fa cinc anys i el mandat Sarkozy ha costat 600 milions d'euros suplementaris de deute públic.

Quina és la via per superar la crisi?

L'europea. No és una via fàcil però és l'única possible. Tenim economies interdependents i no ens en sortirem sols. És per això que François Hollande vol completar el Tractat Europeu sobre l'austeritat i no crec que sigui Espanya qui s'hi oposi, tenint en compte la seva situació, ni Itàlia. Estem en una cruïlla ideològica entre els que pensen -com nosaltres- que l'estat ha de tenir un paper estratègic, que la teoria neoliberal de la desregulació màxima ens ha portat a l'abisme, i els que no. A més, cal que Europa es reafirmi davant dels seus socis mundials, que es protegeixi més bé i pugui dir no a un producte perquè ve de l'altra banda del món i la seva producció no ha seguit les normes vigents a Europa.

De manera que l'austeritat en la despesa pública no és prioritària.

Nosaltres volem un pressupost seriós, que no vol dir auster, però que no dificulti el creixement, que no prohibeixi -com passa ara- gastar per rellançar l'activitat econòmica o per pensar en el futur. Ara som una economia aturada, no hi ha diners circulant, no hi ha finançament per a petites i mitjanes empreses. Cal ser seriós en la gestió de les finances públiques, potser hem viscut per sobre de les nostres possibilitats, però hi ha despeses de futur, com ara l'educació, la salut i les infraestructures, que no han de ser considerades igual que la inversió en un circuit de Fórmula 1.

Per què ha pujat el Front Nacional?

No crec que hi hagi 6,5 milions de francesos xenòfobs, però sí que hi ha 4,5 milions de francesos angoixats pel futur. La qüestió és quina resposta donem a aquesta angoixa. Hi hagut molts avisos i el d'ara sembla l'últim abans d'una explosió. Nosaltres hem entès el missatge, les solucions que proposem prendran temps, però tothom se'n podrà beneficiar.


Laurence Sailliet CANDIDATA DE LA UMP PER A LA PENÍNSULA IBÈRICA I MONÀCO

"Per sortir de la crisi és essencial el creixement"

Crisi "Amb Nicolas Sarkozy, França ha resistit més bé que altres països" Ultradreta "No és un vot d'adhesió, és un vot de crisi. Un aspirant a president els ha d'escoltar"

Com veu França després de cinc anys de presidència de Sarkozy?

Els últims anys la qüestió ha estat protegir França de la crisi que ha afectat el món i Europa amb especial cruesa. Gràcies a Nicolas Sarkozy, França ha resistit més bé que altres països. I ho hem fet rebutjant l'immobilisme o el retorn al passat que ens proposen els socialistes. Hem de fer front als països emergents com ara l'Índia, la Xina o el Brasil, amb els avantatges que tenim a França: l'agricultura, la indústria agroalimentària, la independència energètica, etc. No es tracta, per tant, de recrear les febleses sinó d'aprofitar les forces del nostre país per tirar cadascú cap amunt.

Com es pot sortir de la crisi?

És essencial crear creixement. I el creixement serà el fruit del dinamisme de la nostra economia i en particular de les nostres empreses. És essencial produir a França per crear llocs de treball. Proposem alleugerir les càrregues patronals sobre el treball, permetre a les empreses que facin front a les baixes o als pics de producció o exigir la reciprocitat en els intercanvis comercials entre Europa i la resta del món. I també volem reservar una part de les comandes públiques a les petites i mitjanes empreses europees.

Així doncs, ¿vostè aposta més pel creixement que per l'austeritat?

Aquest és un debat fals. El cert és que, com acabo de dir, el creixement és bàsic per crear ocupació. I l'estat ha de tenir un rol protector, sens dubte, però això no vol dir que no se l'hagi de controlar. Sarkozy ha agafat compromisos forts en aquest sentit, com ara la regla d'or que imposa l'equilibri pressupostari a Europa. L'objectiu a França és equilibrar el pressupost el 2016 forçant a la baixa les despeses públiques, imposant a les administracions locals que rebaixin el seu nivell de vida. En realitat no es tracta d'austeritat o rigor. Es tracta només que l'estat no visqui per sobre de les seves possibilitats.

Què en pensen de l'alça del Front Nacional?

El resultat del Front Nacional correspon a un vot de crisi, no és un vot d'adhesió. No es tracta de fer cap aliança amb la ultradreta i no en tenim cap intenció. Però si 6,5 milions de francesos s'expressen sobre qüestions com ara la seguretat, les fronteres o la identitat francesa, és normal que un president en exercici o un aspirant a ser-ho els escolti.