Publicitat
Publicitat
image-alt

XAVIER MARCÉ

Nova política cultural a Barcelona

Crear llocs de treball és un objectiu inherent a qualsevol política econòmica. Els partits de dretes posen poc èmfasi en els drets sindicals, procuren reduir les despeses d’acomiadament i són lents a l’hora...

Perspectiva Montjuïc

L’Exposició Internacional de Barcelona va marcar el destí de la muntanya de Montjuïc. El projecte neix a inicis del segle XX amb la previsió que es realitzi l’any 1917 amb la temàtica de les indústries...

Proteccionismes culturals

Catalunya sempre ha volgut tenir un sistema cultural propi però mai ha deixat de demanar suport econòmic a Madrid per finançar-lo. La construcció dels gran equipaments que van sorgir dels acords olímpics...

Cultura i política cultural

Caldrà dir-ho moltes vegades i argumentar-ho amb seny i saviesa per evitar confusions irreparables: la cultura i la política cultural no són el mateix. La cultura esdevé l’escenari de la reflexió...

Salvar la cultura del naufragi

És conegut per tothom que el consum cultural és molt sensible a les tensions socials i actua com un reflex dels estats anímics de la gent. Quan va pujar l’IVA, els preus no es van modificar i, malgrat tot,...

Democràcia i mantres culturals

En una d’aquestes recents i desmesurades converses de cafè on inevitablement surt a debat el Procés, un dels contertulians va assenyalar amb força èmfasi que a la democràcia li mancava passió. No puc...

De qui és la cultura?

El meu admirat Agustín Fructuoso em recorda que Walter Benjamin reflexionava als anys 30 sobre l’aura de l’obra d’art original, i qüestionava que es mantingués en les còpies que sorgeixen d’un fet...

Sobre l’exercici de la crítica cultural

De tant en tant es publiquen articles que alerten sobre el baix nivell del debat cultural a Barcelona, i es tracta d’una qüestió rellevant sobre la qual convé reflexionar tranquil·lament. Si ens fixem en la...

Cultura amb les mans lligades

En tota l’Europa Occidental la cultura va viure un impuls extraordinari a partir dels anys 50. En aquest període es desenvolupa un sector públic molt potent que consolida estructures estables de producció i...

Cap on vas, política cultural?

Les polítiques culturals tenen una arquitectura complexa. Es justifiquen per una tradició històrica que es remunta als anys posteriors a la Segona Guerra Mundial, quan el pensament keynesià viu el seu...

Responsabilitat social corporativa

Una manera de mesurar la densitat cultural d’una ciutat és analitzar la demanda de subvencions per endegar projectes. A Barcelona, per exemple, es presenten a l’Institut de Cultura més de mil peticions...

‘Freakcultures’

L’any 2005 es va publicar el llibre Freakeconomics, escrit per l’economista Steven Levitt i el periodista Stephen Dubner. Es tracta d’un recull d’articles d’investigació en què s’analitzen un seguit de...

L’autèntic pes de les xarxes socials

L’aparició de les xarxes digitals ha canviat radicalment els paradigmes de la comunicació. Tradicionalment la comunicació funcionava de manera vertical, sotmesa a una rígida jerarquia prescriptiva. Aquesta...

La nova temporada cultural: esperances i pors

Just quan acaba l’agost els diaris ens van recordant que s’inicia una nova temporada cultural. A poc a poc, de manera oficial o com una novetat extreta d’una conversa informal amb productors o directament...

La cultura i el turisme d’estiu a Barcelona

Al mes d’agost l’activitat cultural barcelonina es redueix dràsticament. Sembla com si es mantingués vigent la síndrome de les antigues vacances industrials, quan les classes acomodades es desplaçaven a la...

‘Hazte bankero’ o la necessitat d’un teatre polític

Apoc a poc la cultura va ocupant un espai en el debat polític que vivim al país. Encara no ho fa de manera equilibrada i contundent; són petites pinzellades que no sempre arriben al gran públic i que no...

La responsabilitat del pressupost cultural

Tot fa pensar que la Generalitat incrementarà el seu pressupost de cultura un 9%. Una petita bona notícia. Són 21 milions d’euros, o sigui, uns quants, no gaires, quilòmetres d’autopista. Val la pena...

Cultura i investidura

En el marc de les negociacions per investir Pedro Sánchez en un futur govern, el PSOE i Ciutadans han arribat a un acord programàtic en què es comprometen a abaixar l’IVA cultural al 10% i a proposar una...

La crisi de la comunicació pública

El debat -sigui endurit o assossegat- que confronta opinions i permet mesurar en la seva justa mesura la vàlua real de les conviccions és un indicador de qualitat de tota societat democràtica i, per tant,...

Emèrits de la cultura

Catalunya és un país petit amb una notable capacitat per crear referents que apuntalen una personalitat singular que, a falta d’un estat propi, s’expressa de manera cultural. És per això que tendim a...

Presoners de les idees

Únicament els necis deprecien el paper de la cultura en la construcció dels imaginaris socials que alimenten els idearis dels diferents partits polítics. Per a cada model de societat els partits reserven a...

La política cultural catalana, sempre a mitges

Malgrat que la Generalitat hagi reduït significativament els recursos que destina al sector cultural, és un fet inqüestionable que, en el context espanyol, a Catalunya existeix una política cultural. Cal...

Cultura pública i privada: entre el matrimoni i el divorci

Decidir on és la frontera entre aquells continguts culturals que han de ser produïts directament per l’Estat i aquells altres que depenen de la iniciativa privada és una qüestió de la qual es parla poc, tot...

Rearmar culturalment la societat catalana

Els grans debats es fan sobre bases ideològiques però se sustenten en estadístiques. Educació, sanitat pública, serveis socials, participació, etc. poden esdevenir conceptes sense gaire contingut si no es...

image-alt

‘Als nostres amics’

Resseguir l’impacte intel·lectual que ha tingut a França l’aparició del llibre/manifest Als nostres amics, editat pel suggeridor Comitè Invisible, és tremendament interessant. Cal recordar que aquest...

Demonitzant el consum cultural

La cultura és una cosa i les polítiques culturals una altra. La primera fa referència a la capacitat de l’ésser humà per generar, individualment o col·lectivament, universos simbòlics, i la segona ens remet...

Demonitzant el consum cultural

La cultura és una cosa i les polítiques culturals una altra. La primera fa referència a la capacitat de l’ésser humà per generar, individualment o col·lectivament, universos simbòlics, i la segona ens remet...

La cultura davant les eleccions

Quan s’apropen eleccions, els diferents àmbits de la vida econòmica i social es posen les piles i miren de proposar pactes i acords generals que comprometin les forces polítiques. Les eleccions són un gran...

Frustració i fracàs a la cultura catalana

Apel·lar a la construcció de nous equipaments culturals és una constant en la vida cultural catalana. Més biblioteques, nous museus, ampliació dels existents, etc. Sembla com si afirmar l’existència d’un...

Sí a una taxa audiovisual

L’estat espanyol ha donat un termini de nou mesos al Govern i a les operadores de telecomunicacions per arribar a un acord que permeti desbloquejar les desavinences existents sobre la gestió de la taxa que...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | Següent >