Wolfgang Schäuble

Els mites de l’eurozona i Alemanya

Avui comencen les reunions anuals de primavera del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial a Washington. Les espero amb impaciència, malgrat que les discussions dels últims anys, a parer d’alguns...

La normativa fiscal s’ha de globalitzar

Estem presenciant canvis molt profunds en la manera de gestionar l’economia mundial. Els processos de globalització i digitalització experimenten un ritme creixent i són cada vegada més intensos i, en...