Publicitat
Publicitat
image-alt

VALENTÍ GÓMEZ I OLIVER

Paseando, ahora, por el concilio Vaticano II: con Batllori, Martini y Hans Küng

Cuando llegan las fiestas de Navidad siempre visito a mi buen amigo Josep Maria Benítez-Riera, historiador de la cultura, en su refugio de Sant Cugat. Este año, mientras me acercaba con el tren de Sarrià,...

Tot passejant, ara, pel Concili Vaticà II: amb Batllori, Martini i Hans Küng

Quan arriben les festes de Nadal sempre visito el meu bon amic Josep Maria Benítez-Riera, historiador de la cultura, al seu redós de Sant Cugat. Enguany, mentre m’hi apropava amb els FGC, pensava que el...

Cinc lul·lianes engrescadores

Tot tenint present l’esmerç i la dedicació d’un personatge genial com Ramon Llull al seu ideal -o millor, al seu triple ideal: donar la vida per Crist; escriure “el millor llibre del món” per convertir els...

Ramon Llull, una biografia rigorosa, amena i excepcional

Enguany se celebra el setè centenari de la mort de Ramon Llull (1232/3 - 1316), el polifacètic geni mallorquí i, a més de les celebracions -el 13 de juliol s’inaugura una exposició de gran nivell al CCCB de...

Les meravelles de Ramon Llull

Són nombroses les obres de Ramon Llull (1232/3-1316), aquest polifacètic geni mallorquí, i prou importants, com han assenyalat els diversos estudiosos de la seva figura. Enguany se celebra el setè centenari...

Las maravillas de Ramón Llull

Son muy numerosas las obras de Ramón Llull (1232/3-1316), este polifacético genio mallorquín, y de suma importancia tal como han señalado los diversos estudiosos de su figura. Este año se celebra el séptimo...

La llibreria: una síntesi del món i un viatge pels coneixements universals

Acomboiat per un simpàtic grup d’amigues i amics vam celebrar una festa en un restaurant del Testaccio, un dels barris més populars de Roma. Un passeig horabaixenc, necessari atesa la menjada -ni de lluny...

Pier Paolo Pasolini: un testimoni intel·ligent

Pier Paolo Pasolini (Bolonya, 5/3/1922 - Òstia, 2/11/1975) va ser des de ben jove un “personatge públic”. La seva mort conté molts elements iconogràfics del paisatge pasolinià i, fins i tot, recorda...

image-alt

P.G.M.

Sembla l’anagrama d’una organització internacional, o tal vegada les sigles d’un partit polític de nou encuny o, per què no?, el nom i cognoms d’una fabulosa arqueòloga pionera en els estudis...