Timothy Waters

How to Handle Secession

In 1320, in the Declaration of Arbroath, Scotland's nobles firmly rejected rule by their southern neighbors: "For as long as but a hundred of us remain alive, never will we on any conditions be brought...

Com gestionar la secessió

El 1320, a la Declaració d’Arbroath, els nobles escocesos van rebutjar amb fermesa el domini dels veïns del sud: “Perquè mentre quedin vius almenys un centenar de nosaltres, mai ens sotmetrem al domini...