Simon Critchley

Simon Critchley

La nostra por, la nostra tremolor, la nostra força

Estem espantats. Estem amb l’ai al cor. No som capaços de concentrar-nos. No ens podem abstreure. La ment ens saltironeja com una puça d’una informació a l’altra. Seguim les notícies perquè ens sembla que...