SHIRIN EBADI / CHRISTOPHE  DELOIRE

SHIRIN EBADI / CHRISTOPHE DELOIRE

Defensant l'essència de la democràcia

El 10 de desembre de 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Declaració Universal dels Drets Humans, afirmant la visió que "la voluntat del poble" –democràcia– hauria de ser la base de...