Rosa da Silva

Rosa da Silva

Una oportunitat única per a les escoles

L’escola té l’oportunitat, única en aquest moment, d’ensenyar i fer reflexionar els nostres infants sobre la pandèmia que encara estem vivint, malgrat veure o intuir-ne ja el final. Per ara. Té...