Roger Medina

Roger Medina

Airbnb i els lloguers: excuses, realitats i oportunitats

Les noves tecnologies digitals estan transformant la manera de viatjar i allotjar-se. El creixement del turisme urbà i el seu impacte en el desenvolupament de les ciutats han anat guanyant una atenció...