Roger Loppacher

Roger Loppacher

Cal una nova llei audiovisual a Catalunya adaptada a la realitat digital

Catalunya va ser capdavantera quan va aprovar la llei de la comunicació audiovisual l’any 2005. Els legisladors catalans ens van dotar d’una normativa pròpia que posava ordre i actualitzava un conjunt de...