Pol Borrellas

Pol Borrellas

La regulació contractual no reduirà el preu dels lloguers

El març passat el govern espanyol va decretar endurir la regulació del mercat de l’habitatge de lloguer i la Generalitat va proposar limitar-ne els preus amb l’objectiu que les persones de menys renda...