Pere Rios

Ni equilibri ni seny

El Decret Llei 5/2013 del Govern de les Illes Balears, promulgat el mateix dia de fer-se pública la suspensió pel Tribunal Superior de Justícia del calendari d'aplicació del sistema de Tractament Integrat...